رهن و اجاره خانه در دیوار اسفندیاری تهران

آپارتمان 45 متری یک خوابه رهن کامل

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در اسفندیاری

آپارتمان 63متری تک خواب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اسفندیاری

آپارتمان ۶۶ متر دوخوابه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اسفندیاری

اپارتمان ۴۵متری تمیز

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در اسفندیاری
اپارتمان ۴۵متری  تمیز
۵

آپارتمان -57 متر- واقع خانی آباد نو

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در اسفندیاری

آپارتمان خانی آبادنو ۷۲متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اسفندیاری
آپارتمان خانی آبادنو ۷۲متری
۶

آپارتمان ۶۵ متری اسفندیاری

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اسفندیاری
آپارتمان ۶۵ متری اسفندیاری
۸

خانی آبادنو آپارتمان۵۵متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اسفندیاری
خانی آبادنو آپارتمان۵۵متری
۹

اپارتمان حیاط دار ۵۰ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اسفندیاری
اپارتمان حیاط دار ۵۰ متری
۵
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار اسفندیاری تهران