رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در فدک تهران

تک واحدی ٣طبقه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در فدک
۸۰ متر فول امکانات در فدک / نارمک .تسلیحات
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فدک
۸۰ متر فول امکانات در فدک / نارمک .تسلیحات
80 متر فول مترو فدک
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در فدک
55متر1خوابه تک واحدی با آسانسوررهن واجاره درگلستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فدک
55متر1خوابه تک واحدی با آسانسوررهن واجاره درگلستان
۱۱۰متری فول امکانات
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در فدک
۱۱۰ متر فول خوش نقشه سمنگان
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در فدک
۱۱۰ متر فول خوش نقشه سمنگان
۵۷ متر /مناسب مجرد
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فدک
۵۷ متر /مناسب مجرد
آپارتمان خوش نقشه، در یکی از میادین نارمک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فدک
آپارتمان خوش نقشه، در یکی از  میادین نارمک
۱۳۷ متر سه خوابه محله دنج رسالت
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در فدک
نارمک میدان۹۴-فول ۸۵ متری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در فدک
نارمک میدان۹۴-فول ۸۵ متری
آپارتمان نارمک ۶۵ متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فدک
۶۰مترمیدان۸۷
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فدک
۶۰مترمیدان۸۷
آپارتمان ۶۲متری ۱۵ساله جای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فدک
آپارتمان ۶۲متری ۱۵ساله جای
آپارتمان ۱۰۱متری/مناسب زوج
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در فدک
آپارتمان ۱۰۱متری/مناسب زوج
آپارتمان ۱۱۰متر فول
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فدک
آپارتمان ۱۱۰متر فول
اپارتمان ۷۰ متر یک خوابه نارمک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در فدک
اپارتمان ۷۰ متر یک خوابه نارمک
رهن و اجاره ۶۰ متر نو ساز کلید نخورده نارمک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فدک
رهن و اجاره ۶۰ متر نو ساز کلید نخورده  نارمک
۸۰مترخیابان گلستان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در فدک
100 متر 2 خواب فول در فدک....
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فدک
100 متر 2 خواب فول در فدک....
۵۷متر ۲ خواب نارمک میدان۹۳
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فدک
۵۷متر ۲ خواب نارمک میدان۹۳
تک واحد و دسرسی به حیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فدک
تک واحد و دسرسی به حیاط اختصاصی
آپارتمان ۷۰ متری ۲ خوابه خ گلستان فدک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فدک
آپارتمان نارمک ۶۵ متر
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فدک
آپارتمان ۶۵متر ارشی
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فدک
آپارتمان ۶۵متر ارشی
بعدی