رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در فلاح تهران

آپارتمان 75 متری یک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان 75 متری یک خواب
آپارتمان ۸۱ متری دوخوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان ۵۰متر تک خواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فلاح
۶۳ متر بر خیابون اصلی ابوذر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در فلاح
۷۵متر درخواب فول
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فلاح
آپارتمان ۵۰ متری نوساز
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلاح
آپارتمان ۵۰ متری نوساز
آپارتمان ۵۰متری فلاح رضایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان ۵۰متری فلاح رضایی
۶۲متر کلید نخورده خیابان گودرزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در فلاح
۶۲متر کلید نخورده خیابان گودرزی
80 متر 2 خواب * *
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلاح
50 متری شیک * بهبودی شمالی *
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فلاح
آپارتمان 70متری دوخواب با پارکینگ(تخلیه)
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان 70متری دوخواب با پارکینگ(تخلیه)
۶۷ متر اکبر سوری رمضانی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در فلاح
۶۷ متر اکبر سوری رمضانی
آپارتمان 70متری دو خوابه با پارکینگ
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان 70متری دو خوابه با پارکینگ
آپارتمان دو خوابه 82 متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در فلاح
۷۵ متر دوخواب با پارکینگ فلاح شاندیز
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در فلاح
۷۵ متر دوخواب با پارکینگ فلاح شاندیز
آپارتمان 75متر تکواحدی دوخواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان 75متر تکواحدی دوخواب
آپارتمان 45مترباپارکینگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان 45مترباپارکینگ
اجاره آپارتمان ۷۰ متری در فلاح
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلاح
آپارتمان 65 متری 1 خواب نوساز
ودیعه: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان ۹۰متری با پارکینگ وحیاط خلوت بزرگ ورزدار
ودیعه: ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان ۹۰متری با پارکینگ وحیاط خلوت بزرگ ورزدار
اپارتمان ۶۵ متری ۲ خواب بهبودی شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در فلاح
اپارتمان ۶۵ متری ۲ خواب بهبودی شمالی
دوطبقه ۴۵متری دربست کامل
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در فلاح
آپارتمان ۷۷ متر تک واحدی/ تخلیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۱ ساعت پیش در فلاح
رهن کامل واحد ۶۰ متری قفیلی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در فلاح
رهن کامل واحد ۶۰ متری قفیلی
بعدی