رهن و اجاره خانه در دیوار حشمتیه تهران

شریعتی .معلم ۷۰م۲خ ط۲بالابرانباری تلفن شومینه

ودیعه: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
نیم ساعت پیش در حشمتیه
شریعتی .معلم ۷۰م۲خ ط۲بالابرانباری تلفن شومینه
۸

۶۴متر اپارتمان خیابان سرباز

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در حشمتیه
۶۴متر اپارتمان خیابان سرباز
۷

۱۳۰ متری ۲ خواب

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در حشمتیه

اپارتمان دوخوابه شهید قدوسی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در حشمتیه

اپارتمان سه خوابه حشمتیه

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در حشمتیه

۹۰متر،۲خواب،مرودشت

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در حشمتیه
۹۰متر،۲خواب،مرودشت
۵

۱۵۰متر اپارتمان/حشمتیه/معلم/مرودشت

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در حشمتیه
۱۵۰متر اپارتمان/حشمتیه/معلم/مرودشت
۵

۱۰۰ متر شریعتی ۴ راه قصر قدوسی

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۱۷ ساعت پیش در حشمتیه

۷۰متر دوخواب اجاره دار بازسازی

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در حشمتیه
۷۰متر دوخواب اجاره دار بازسازی
۵

۶۵ متر / ۲ خواب / کلید نخورده / قدوسی

ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در حشمتیه
۶۵ متر / ۲ خواب / کلید نخورده / قدوسی
۱۲

آپارتمان ۷۵متر دوخوابه، دکتر شریعتی،معلم، گوهری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در حشمتیه
آپارتمان ۷۵متر دوخوابه، دکتر شریعتی،معلم، گوهری
۶

۷۸ متر همکف همراه با ۳۰ متر حیاط اختصاصی

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در حشمتیه

اپارتمان ۷۰ متر یک خواب بازسازی شده

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در حشمتیه
اپارتمان ۷۰ متر یک خواب بازسازی شده

110 متری

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در حشمتیه
110 متری
۱۲

۵۸ متر تکخواب/بازسازی شده/معلم

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در حشمتیه
۵۸ متر تکخواب/بازسازی شده/معلم
۵

51متری

ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در حشمتیه

77 متری 2 خوابه 30 متر حیاط اختصاصی

ودیعه: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در حشمتیه
77 متری 2 خوابه 30 متر حیاط اختصاصی
۱۰

۵۷ متر معلم همکف پارکینگ

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در حشمتیه
۵۷ متر معلم همکف پارکینگ
۵

شریعتی .معلم ۶۰متر . یک خ .ط۳. بالابر

ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در حشمتیه
شریعتی .معلم ۶۰متر . یک خ .ط۳. بالابر
۷

آپارتمان 75 متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حشمتیه
آپارتمان 75 متری
۸

مرودشت ۵۹متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حشمتیه
مرودشت ۵۹متر
۵

آپارتمان ۵۵ متری یک خواب

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در حشمتیه
آپارتمان ۵۵ متری یک خواب
۶

۸۲متر۲خواب فول امکانات خ شریعتی خ معلم خ زارتشت

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در حشمتیه
۸۲متر۲خواب فول امکانات خ شریعتی خ معلم خ زارتشت
۵

60متر یک خواب/معلم/گوهری/حشمتیه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در حشمتیه
60متر یک خواب/معلم/گوهری/حشمتیه
۵
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار حشمتیه تهران