رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در جوانمرد قصاب تهران

۱۱۰ متر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان 135متر، ۳ خواب، تخلیه، انشعابات مجزا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۵۰متری محدوده (جهاد)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۵۰متری محدوده (جهاد)
آپارتمان
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در جوانمرد قصاب
۱۲۵ متر شهر ری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جوانمرد قصاب
۱۲۵ متر شهر ری
72متر آپارتمان ، دو خواب ، جوانمرد قصاب
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوانمرد قصاب
72متر آپارتمان ، دو خواب ، جوانمرد قصاب
آپارتمان 53 متری یک خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان 53 متری یک خوابه
آپارتمان ۱۱۵متر تک واحدی
ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۱۱۵متر تک واحدی
آپارتمان ۱۳۰ متری تمیز تک واحدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۱۳۰ متری تمیز تک واحدی
190متر 3خواب شهرر الهیه تخلیه
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جوانمرد قصاب
190متر 3خواب شهرر الهیه تخلیه
آپارتمان 72متری دو خواب شهرری /شهرری /
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوانمرد قصاب
آپارتمان 72متری دو خواب شهرری /شهرری /
۹۰متر دوخوابه در شهرری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوانمرد قصاب
اپارتمان تک خوابه ۶۴ متر
ودیعه: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در جوانمرد قصاب
اپارتمان تک خوابه ۶۴ متر
72متر 2خواب ط 4
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوانمرد قصاب
اپارتمان ۷۲متر یک خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در جوانمرد قصاب
اپارتمان ۷۲متر یک خوابه
آپارتمان 60متری 1خواب شهرری جوانمرد قصاب شهرری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان 60متری 1خواب شهرری جوانمرد قصاب شهرری
۱۴۰ متر،۲خواب،رهن کامل
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۶۸ متری یک خوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۶۸ متری یک خوابه
آپارتمان ۶۸ متری یک خوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۶۸ متری یک خوابه
۱۱۵ متر دو خواب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوانمرد قصاب
۱۱۵ متر دو خواب
آپارتمان فول شیک
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان فول شیک
80 متر 2 خواب باز سازی شده
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۹۵ متری دوخوابه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۹۵ متری دوخوابه
آپارتمان ۷۰ متری . جوانمرد قصاب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در جوانمرد قصاب
آپارتمان ۷۰ متری . جوانمرد قصاب
بعدی