رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در خواجه نصیر طوسی تهران

آپارتمان ۸۵ متر یک خوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خواجه نصیر طوسی
میدان سپاه 55متر 1خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خواجه نصیر طوسی
میدان سپاه 55متر 1خواب
آپارتمان ۶۵ متری ۲ خواب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان ۶۵ متری ۲ خواب
رهن واجاره اپارتمان ۶۰ متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در خواجه نصیر طوسی
60 متر دو خواب میدان سپاه
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش در خواجه نصیر طوسی
60 متر دو خواب میدان سپاه
سه راه طالقانی 55 متر ط3
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در خواجه نصیر طوسی
سه راه طالقانی 55 متر ط3
آپارتمان 68 متری دوخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان 68 متری دوخوابه
۶۰ متر دو خواب انقلاب ابتدای گرگان شمالی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه نصیر طوسی
۶۰ متر دو خواب انقلاب ابتدای گرگان شمالی
۱۰۰ متر نوساز مقدم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در خواجه نصیر طوسی
۱۰۰ متر  نوساز مقدم
اپارتمان ۱۰۷ متر شریعتی حقوقی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه نصیر طوسی
2 واحد آپارتمان سه راه طالقانی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در خواجه نصیر طوسی
2 واحد آپارتمان سه راه طالقانی
آپارتمان ۸۰ متری کلید نخورده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان ۸۰ متری کلید نخورده
آپارتمان
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان سه خوابه ،سه راه طالقانی ،طاهریان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان سه خوابه ،سه راه طالقانی ،طاهریان
آپارتمان 90متری دو خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه نصیر طوسی
150 متری، سه خواب، شریعتی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خواجه نصیر طوسی
150 متری، سه خواب، شریعتی
رهن و اجاره آپارتمان 65 متری 2خواب
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه نصیر طوسی
اپارتمان موقیعت اداری ٧٨ متر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در خواجه نصیر طوسی
اپارتمان موقیعت اداری ٧٨ متر
75 متری ۲ خواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در خواجه نصیر طوسی
75 متری ۲ خواب
آپارتمان ۱۴۲متر سه خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان ۱۴۲متر سه خوابه
آپارتمان ۶۵ متری ابتدای خیابان گرگان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان ۶۵ متری ابتدای خیابان گرگان
اپارتمان ۶۵ متری دو خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه نصیر طوسی
اجاره آپارتمان ۷۸ متری کلیدنخورده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خواجه نصیر طوسی
اجاره آپارتمان ۷۸ متری کلیدنخورده
آپارتمان ۱۰۸ متری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه نصیر طوسی
آپارتمان ۱۰۸ متری
بعدی