رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در خاک سفید تهران

۷۰ متری/ نوساز / کدخانه 372467
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خاک سفید
۷۰ متری/ نوساز / کدخانه 372467
اپارتمان ۸۰ متری دوخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش در خاک سفید
واحد 55 متری طبقه دوم باز سازی کامل شده
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در خاک سفید
آپارتمان 80متر دوخواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خاک سفید
۱۰۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در خاک سفید
۱۰۰ متر ۲ خوابه
۵۵ متر یک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در خاک سفید
آپارتمان ۱۰۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در خاک سفید
آپارتمان ۱۰۰ متری
واحد ۶۰ متری موقعیت تجاری واداری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاک سفید
۸۵ متری/ نوساز / کدخانه 447347
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خاک سفید
۸۵ متری/ نوساز / کدخانه 447347
آپارتمان 50 متری شخصی ساز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاک سفید
آپارتمان 50 متری شخصی ساز
اپارتمان ۷۵ متری یک خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خاک سفید
اپارتمان ۷۵ متری یک خواب
آپارتمان 70متر یک خوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در خاک سفید
آپارتمان 70متر یک خوابه
آپارتمان 60متری یک خوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خاک سفید
آپارتمان 60متری یک خوابه
آپارتمان ۵۰ متر یکخوابه
ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در خاک سفید
آپارتمان ۵۰ متر یکخوابه
60 متر 1 خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاک سفید
100متر ودارای یک بالکن 6متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاک سفید
100متر ودارای یک بالکن 6متری
۷۰ متری/ نوساز / کدخانه 318655
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خاک سفید
۷۰ متری/ نوساز / کدخانه 318655
آپارتمان‌ ۷۵‌ متری‌ دو‌ خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاک سفید
آپارتمان‌ ۷۵‌ متری‌ دو‌ خوابه
۸۱ متری ۲ خوابه فول امکانات
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در خاک سفید
۸۱ متری ۲ خوابه فول امکانات
اپارتمان ۷۵ متری تمیز
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاک سفید
اپارتمان ۷۵ متری تمیز
آپارتمان ۷۵ متری تمیز
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خاک سفید
آپارتمان ۷۵ متری تمیز
آپارتمان ۵۰متری یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خاک سفید
آپارتمان ۵۰متری یک خوابه
۵۵ متر ۱ خوابه همکف
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خاک سفید
آپارتمان همکف کابینت ام دی اف کف سرامیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خاک سفید
آپارتمان همکف کابینت ام دی اف کف سرامیک
بعدی