رهن و اجاره خانه در دیوار مخصوص تهران

آپارتمان ۴۵ متری - تک واحدی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مخصوص
آپارتمان ۴۵ متری - تک واحدی
۶

۶۰ متر فول امکانات خوش نقشه

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
نیم ساعت پیش در مخصوص
۶۰ متر فول امکانات  خوش نقشه
۷

اجاره واحد ۵۸ متری دو خوابه

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در مخصوص

آپارتمان 56 متری خ کمالی خ نقیبی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در مخصوص

۱۴۰متر ۳خوابه نورگیر

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مخصوص
۱۴۰متر ۳خوابه نورگیر
۱۳

۶۹ متر- تکواحدی-مخصوص

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در مخصوص

اپارتمان ۷۸ متر دوخواب

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مخصوص
اپارتمان ۷۸ متر دوخواب
۵

آپارتمان۷۰متر/تکواحدی/طبقه‌اول

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در مخصوص

٩٢ متر کلید نخورده خرمشهر جنوبی

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مخصوص
٩٢ متر کلید نخورده خرمشهر جنوبی
۱۰

57متری در رسول قدیمی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مخصوص

آپارتمان ۵۰ متری تک خواب

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در مخصوص

۸۲متری /طبقه دوم /دو خواب

ودیعه: ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در مخصوص

اپارتماندر خ مخضوص تک واحدی

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در مخصوص

55متر یک خواب پارکینگ سندی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در مخصوص
55متر یک خواب پارکینگ سندی
۵

آپارتمان 55 متری خ محبوب مجاز شرقی خ قدیمی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مخصوص

58متری تر تمیز فول امکانات

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ روز پیش در مخصوص
58متری تر تمیز  فول امکانات
۷

آپارتمان ۴۳متری اسانسور دار رهن کامل

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در مخصوص

کمالی (کاشان)

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ روز پیش در مخصوص

آپارتمان تک واحدی پرنور

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مخصوص

آپارتمان 65 متری خ محبوب مجاز شرقی

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مخصوص

اپارتمان ۵۰ متری فول

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مخصوص

۴۸متری /پارکینگ دار/طبقه اول /اخواب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مخصوص
۴۸متری /پارکینگ دار/طبقه اول /اخواب
۸

۴۳متری /پارکینگ دار /خیابان اردشیر /اخواب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در مخصوص
۴۳متری /پارکینگ دار /خیابان اردشیر /اخواب
۵

آپارتمان 85 متری خ محبوب مجاز شرقی خ قدیمی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مخصوص
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار مخصوص تهران