رهن و اجاره خانه در دیوار پرواز تهران

۱۶۵ متر گلدیسان تک واحدی/ قابل تبدیل

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در پرواز
۱۶۵ متر گلدیسان تک واحدی/ قابل تبدیل
۸

60 متر آپارتمان در سعادت آباد( ایثار شمالی)

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز

آپارتمان ۱۱۰ دوخوابه در سعادت اباد

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
فوری در پرواز

آپارتمان ۱۰۸ متر ۲ خوابه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پرواز
آپارتمان ۱۰۸ متر ۲ خوابه
۵

اپارتنان ۸۰ متری تک خواب

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در پرواز
اپارتنان ۸۰ متری تک خواب
۱۳

آپارتمان 107 متر تخلیه شهرک با امنیت

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در پرواز
آپارتمان 107 متر تخلیه شهرک با امنیت
۹

آپارتمان۱۷۰ متر ، ۳ خواب ، فول ، درحد کلید نخورده

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز
آپارتمان۱۷۰ متر ، ۳ خواب ، فول ، درحد کلید نخورده
۱۱

سعادت آباد شهرک کیهان ۱۱۱متر ۳خوابه فول بازسازی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در پرواز
سعادت آباد شهرک کیهان ۱۱۱متر ۳خوابه فول بازسازی
۶

110متر آپارتمان، شهرک پاسارگاد

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز

۱۴۰متریکواحداز۲واحدخانه ویلایی در محله پرواز

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز
۱۴۰متریکواحداز۲واحدخانه ویلایی در محله پرواز
۲

۱۲۰ متر حدودا مخصوص یک یا چند خانوار یا مجرد

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پرواز

۱۲۵ متر برج باغ ویو تهران

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز
۱۲۵ متر  برج باغ  ویو تهران
۶

۱۲۶متری ایثارگران شمالی

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پرواز

135 متر کوهستان

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پرواز
135 متر  کوهستان
۶

۶۷ متر دو خواب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پرواز

80 متر یک خواب سعادت اباد خوش نقشه

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در پرواز

۱۵۰ متر/آپارتمان /سعادت آباد

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز
۱۵۰ متر/آپارتمان /سعادت آباد
۸

۱۱۰متر ویلایی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پرواز

۱۰۷ متر ۲ خواب سعادت آباد

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پرواز
۱۰۷ متر ۲ خواب سعادت آباد
۵

۷۵ متر دوخوابه سعادت آباد

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز
۷۵ متر دوخوابه سعادت آباد
۱

۱۳۵متر تکواحدی ویلایی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پرواز
۱۳۵متر تکواحدی ویلایی
۴

۱۰۸ متر دو خواب

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز

۱۱۰متر ۲خواب/ ویو طبقات بالا /فول

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پرواز
۱۱۰متر ۲خواب/ ویو  طبقات بالا /فول
۴

۱۱۵ متر دوخوابه سعادت آباد

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرواز
۱۱۵ متر دوخوابه سعادت آباد
۱
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار پرواز تهران