رهن و اجاره خانه در دیوار قلهک تهران

۱۰۰متر دروس

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قلهک
۱۰۰متر دروس
۱۳

۹۰متر دو خوابه قلهک دنج و آرام

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
۹۰متر دو خوابه قلهک دنج و آرام
۶

۱۳۰ متر دوخواب

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
۱۳۰ متر دوخواب
۵

دوراهی قلهک۱۳۵متر۳خواب/باامکانات

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
دوراهی قلهک۱۳۵متر۳خواب/باامکانات
۸

آپارتمان یخچال ۱۵۵ متر ۳ خواب / نوساز

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
آپارتمان یخچال ۱۵۵ متر ۳ خواب / نوساز
۵

قلهک/105متر 2خواب/نوساز/جنوبی/مناسب مجرد

ودیعه: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در قلهک
قلهک/105متر 2خواب/نوساز/جنوبی/مناسب مجرد
۶

100 متر ( نور نقشه لوکیشن )

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
100 متر ( نور نقشه لوکیشن )
۱۱

۱۴۸متر ۳خوابه// مشاعات آبی فعال// رو به آفتاب

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلهک
۱۴۸متر ۳خوابه// مشاعات آبی فعال// رو به آفتاب
۵

130 متر قلهک سه خواب

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
130 متر قلهک سه خواب
۷

۱۴۰ متری ۳ خوابه بازسازی شده امکانات کامل

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در قلهک
۱۴۰ متری ۳ خوابه بازسازی شده امکانات کامل
۵

95 متری 2 خواب دولت

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
95 متری 2 خواب  دولت
۷

آپارتمان ۱۵۰ متر /۳ خواب

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
آپارتمان ۱۵۰ متر /۳ خواب
۵

آپارتمان ۱۱۰ متر ۲ خواب قلهک

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
آپارتمان ۱۱۰ متر ۲ خواب قلهک
۵

۹۰ متر آپارتمان قلهک فول امکانات

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قلهک
۹۰ متر آپارتمان قلهک فول امکانات
۸

ظفر ۱۶۰ متر ۳ خواب بازسازی شده

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قلهک
ظفر ۱۶۰ متر ۳ خواب بازسازی شده
۵

دولت-٤٥ متر-قلندری

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قلهک

98 متر فول بازسازی شده غرق نور قلهک

ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در قلهک

168 متر سه خوابه قلهک

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
168 متر سه خوابه قلهک
۵

قلهک۱۰۰متر/۲خواب/خوش نقشه/غرق نور

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قلهک
قلهک۱۰۰متر/۲خواب/خوش نقشه/غرق نور
۵

100متر قلهک امیر پا برجا

ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلهک
100متر قلهک امیر پا برجا
۱۱

٢٢٠مترسه خواب با دو پارکنیگ

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قلهک
٢٢٠مترسه خواب با دو پارکنیگ
۵

آپارتمان ۹۵متری،۲خواب تاپ لوکیشن قلهک

ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در قلهک
آپارتمان ۹۵متری،۲خواب تاپ لوکیشن قلهک
۵

آپارتمان،۲۱۰ متری،۳ خوابه

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در قلهک

۹۵متر دوخواب قلهک

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلهک
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار قلهک تهران