رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در سازمان آب تهران

۹۰متر/کلید نخورده/آلاله شرقی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش در سازمان آب
۹۰متر/کلید نخورده/آلاله شرقی
کاشانی آلاله شرقی(سرو) 115 متر متر فول و شیک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در سازمان آب
آپارتمان ۹۸ شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سازمان آب
۹۰متر/کلید نخورده/سوپر رویال/دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
۹۰متر/کلید نخورده/سوپر رویال/دو خواب
الاله شرقی رحمان پور غربی پ ۸۴
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در سازمان آب
الاله شرقی رحمان پور غربی پ ۸۴
۸۵متر کلید نخورده ویو ابدی عروس دامادی
ودیعه: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
۸۵متر کلید نخورده ویو ابدی عروس دامادی
۹۰ متر دو خواب، سرو
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
۹۰ متر دو خواب، سرو
210 متری کلید نخورده 2پارکینگ سندی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
210 متری کلید نخورده 2پارکینگ سندی
۷۲متر/ ایت الله کاشانی(آلاله شرقی)/
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
۷۲متر/ ایت الله کاشانی(آلاله شرقی)/
۱۱۸ متر دو خوابه سرو هشتم
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
۱۱۸ متر دو خوابه سرو هشتم
آپارتمان ۱۲+۸۷ متری دو خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در سازمان آب
آپارتمان ۱۲+۸۷ متری دو خوابه
70 متر 2 خواب سازمان شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سازمان آب
آپارتمان 86 متر و نقشه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری آژانس املاک در سازمان آب
آپارتمان 86 متر   و نقشه
آپارتمان ۵۲متر جوانمردان شهر زیبا
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان آب
آپارتمان ۵۲متر جوانمردان شهر زیبا
اپارتمان ۱۰۵ متر فول بازسازی
ودیعه: ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان آب
اپارتمان ۱۰۵ متر فول بازسازی
۱۱۰متر دوخواب /آلاله شرقی /رهن کامل
ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان آب
۱۱۰متر دوخواب /آلاله شرقی /رهن کامل
آپارتمان 110 متری فول امکانات
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
آپارتمان 110 متری فول امکانات
دوخوابه کلید نخورده//آلاله شرقی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سازمان آب
دوخوابه  کلید نخورده//آلاله شرقی
۷۰متر فول امکانات آلاله شرقی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سازمان آب
۷۰متر فول امکانات آلاله شرقی
شهر زیبا نیلوفر ۱۱۰ متر دو خواب
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در سازمان آب
شهر زیبا نیلوفر ۱۱۰ متر دو خواب
۱۰۰ متر ۲ خواب بازسازی شده در شهرزیبا فرساد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سازمان آب
۱۰۰ متر ۲ خواب بازسازی شده در شهرزیبا فرساد
۱۲۰ متر سرو شرقی نیلوفر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سازمان آب
۱۲۰ متر سرو شرقی نیلوفر
آپارتمان ۹۶متری شمالی ده واحد بلوار آلاله شرقی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سازمان آب
آپارتمان ۱۰۵متردو خواب شهرزیبا سازمان آب آلاله
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان آب
آپارتمان ۱۰۵متردو خواب شهرزیبا سازمان آب آلاله
بعدی