رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهرک مسلمین تهران

۵۵ متر آپارتمان شهرک صاحب الزمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان ۹۲متری ، ۲ خواب،نوسازکلیدنخورده
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان ۹۲متری ، ۲ خواب،نوسازکلیدنخورده
آپارتمان ۵۰ متری شهرک صاحب الزمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک مسلمین
خانه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان۸۵متری برجهای رضویه طبقه نهم
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان۸۵متری برجهای رضویه طبقه نهم
آپارتمان شهرک صاحب الزمان آتشبار
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان شهرک صاحب الزمان آتشبار
آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه
آپارتمان۸۵متری برجهای رضویه یافت اباد
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک مسلمین
آپارتمان۸۵متری برجهای رضویه یافت اباد
آپارتمان ۱۱۹متر دوخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک مسلمین
بعدی