رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهرک شهید باقری تهران

۹۵متر ۲خواب فول امکانات/ برج های الماس
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۹۵متر ۲خواب فول امکانات/ برج های  الماس
73 متر یک خوابه طبقه اول
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
73 متر یک خوابه طبقه اول
۹۵متردوخواب شهرک شهید باقری منطقه ۲۲ابشار
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۹۵متردوخواب شهرک شهید باقری منطقه ۲۲ابشار
۷۳متر آپارتمان شیک
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
آپارتمان 75متردوخواب پارکینگ و انباری بالکن دوعدد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شهرک شهید باقری
اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری منطقه ۲۲
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهرک شهید باقری
اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری منطقه ۲۲
۱۰۰متر ۲خواب/تخلیه/ شهرک شهید باقری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۱۰۰متر ۲خواب/تخلیه/ شهرک شهید باقری
۸۳ متر / ۲ خواب / شهرک باقری / بازسازی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۸۳ متر / ۲ خواب / شهرک باقری / بازسازی
۹۵متر ۲خواب * برج* آماده تخلیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۹۵متر ۲خواب * برج* آماده تخلیه
آپارتمان ۱۱۰ متری جنوبی شهرک شهید باقری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
آپارتمان ۱۱۰ متری جنوبی شهرک شهید باقری
۱۰۵ متر دو خواب برج سما دریاچه شهید باقری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شهید باقری
۱۰۵ متر دو خواب برج سما دریاچه شهید باقری
اپارتمان منقطه ۲۲ دریاچه چیتگر شهرک شهید باقری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
اپارتمان منقطه ۲۲ دریاچه چیتگر شهرک  شهید باقری
۹۵متر ۲خواب فول امکانات برج/ آماده تخلیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۹۵متر ۲خواب فول امکانات برج/ آماده تخلیه
۱۱۴متردوخواب شهرک شهید باقری منطقه ۲۲غرب
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۱۱۴متردوخواب شهرک شهید باقری منطقه ۲۲غرب
105متردوخواب شهرک شهید باقری منطقه 22 غرب
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
105متردوخواب شهرک شهید باقری منطقه 22 غرب
آپارتمان ۸۶ متری حیاط دار رهن کامل
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
116متری برج
ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
116متری برج
۱۰۵متردوخواب شهرک شهیدباقری منطقه۲۲غرب تهران
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۱۰۵متردوخواب شهرک شهیدباقری منطقه۲۲غرب تهران
۱۰۵ متر ۲خواب شهرک باقری سماء
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
آپارتمان ٢ خوابه سما
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
آپارتمان ٢ خوابه سما
آپارتمان ۸۶ متر شهرک باقری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۱۱۰متر برج‌سما،شهرک شهید باقری،دریاچه چیتگر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
۱۱۰متر برج‌سما،شهرک شهید باقری،دریاچه چیتگر
رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۴ متری دوخوابه تمیز
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۴ متری دوخوابه تمیز
اجاره ۱۱۵متر/شمال دریاچه چیتگر/شهرک باقری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهرک شهید باقری
اجاره ۱۱۵متر/شمال دریاچه چیتگر/شهرک باقری
بعدی