رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهرک شریعتی تهران

اجاره آپارتمان ۴۰متری یک خوابه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهرک شریعتی
اجاره آپارتمان ۴۰متری یک خوابه
آپارتمان 85 متری دوخواب ط اول و دوم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در شهرک شریعتی
مجتمع ۴۶ متر ،یک خواب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهرک شریعتی
آپارتمان ۹۵متری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در شهرک شریعتی
آپارتمان ۸۰متری ۲خوابه تک واحدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک شریعتی
یک واحد۸۰متری باسازی شده برای سالن آرایش
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش در شهرک شریعتی
50متر با پارکینگ
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک شریعتی
آپارتمان در حدود ۷۰ متر جهت اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شریعتی
اپارتمان ۱۰۰متر تک واحد خانی ابادنو
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک شریعتی
اپارتمان ۱۰۰متر تک واحد خانی ابادنو
50متر با پارکینگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شریعتی
50متر  با پارکینگ
آپارتمان ۱۵۰ متری فول امکانات
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک شریعتی
اپارتمان ۸۵ متری
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شریعتی
اپارتمان ۸۵ متری
۸۰متری ۲خوابه طبقه دوم ساختمان آرام
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک شریعتی
۸۰متری ۲خوابه طبقه دوم ساختمان آرام
اجاره آپارتمان۵۷مترتک واحدفول امکانات شهرک شریعتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در شهرک شریعتی
اجاره آپارتمان۵۷مترتک واحدفول امکانات شهرک شریعتی
70متر کلید نخورده فول
ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شریعتی
70متر کلید نخورده فول
۴۸ متر فول بازسازی با پارکینگ
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شریعتی
۴۸ متر فول بازسازی با پارکینگ
اپارتمان ۵۶ متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شریعتی
اپارتمان ۵۶ متری
50متر با پارکینگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شریعتی
۵۵ متر / فول امکانات / طبقه اول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شریعتی
۵۵ متر / فول امکانات  / طبقه اول
اجاره آپارتمان ۱۰۰متری ۲خواب
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شریعتی
اجاره آپارتمان ۱۰۰متری ۲خواب
اپارتمان ۱۰۰ متری تکواحدی کلیدنخورده در ماهان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک شریعتی
اپارتمان ۱۰۰ متری تکواحدی کلیدنخورده در ماهان
آپارتمان دو خوابه ۷۰ متری ش شریعتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شریعتی
آپارتمان دو خوابه ۷۰ متری ش شریعتی
320 مترآپارتمان بام تهران رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در شهرک شریعتی
320 مترآپارتمان بام تهران رهن کامل
آپارتمان ۱۵۰ متری
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شهرک شریعتی
آپارتمان ۱۵۰ متری
بعدی