رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در مهرآباد جنوبی تهران

۷۱ متر دو خواب رهن کامل
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
۷۱ متر دو خواب رهن کامل
اجاره آپارتمان ۶۰ متر ۱ خوابه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
اجاره آپارتمان ۶۰ متر ۱ خوابه
آپارتمان 65 متری یک خواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
آپارتمان 65 متری یک خواب
آپارتمان ۸۱متری دو خواب ،تک واحد
ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۸۱متری دو خواب ،تک واحد
نوساز ، حدود ۴۳ متر
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مهرآباد جنوبی
نوساز ، حدود ۴۳ متر
۵۵ متر ۲ خواب خوش نقشه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
مهرآباد جنوبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
مهرآباد جنوبی
۱۲۰ متر بازسازی شده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
۱۲۰ متر بازسازی شده
آپارتمان ۶۸ متر ۲ خواب مهرآباد جنوبی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
اجاره آپارتمان۶۷ متری تک واحدی دو خوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۱۲۰ متر بازسازی شده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۱۲۰ متر بازسازی شده
۶۳ متری دو خواب اجاره‌ای
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مهرآباد جنوبی
اپارتمان یکخوابه
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
اپارتمان یکخوابه
آپارتمان ۸۰ متری تک واحدی دو خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۷۹ متر مهرآباد جنوبی
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۷۹ متر مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۱۱۰ متری ۳ خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
اجاره پارکینگ خودرو
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۱۱۰ متری ۳ خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
مهرآبادجنوبی۵۷متری۱خ خوش نقشه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مهرآباد جنوبی
مهرآبادجنوبی۵۷متری۱خ خوش نقشه
مورد اجاره دارای یکخواب وتکواحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
آپارتمان ۶۰متری دوخوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
دوخوابه تکواحدی نوساز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
دوخوابه تکواحدی نوساز
اپارتمان ۵۴ متری مهراباد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
اپارتمان ۵۴ متری مهراباد
۶۰متر*مناسب زوجین*صفری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مهرآباد جنوبی
۶۰متر*مناسب زوجین*صفری
بعدی