رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در تهرانپارس غربی تهران

اپارتمان ۸۰ متری کوچه ۲۱۰ غربی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۶۴متری یک خوابه غربی خیابان عادل. فول
ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۶۴متری یک خوابه غربی  خیابان عادل. فول
۱۰۰ متری / کدخانه 426146
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۱۰۰ متری / کدخانه 426146
۶۸متر۱خواب فول کلید نخورده غربی فلکه سوم طاهری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۶۸متر۱خواب فول کلید نخورده غربی فلکه سوم طاهری
۷۰ متری / کدخانه 422344
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۷۰ متری / کدخانه 422344
125متر کلید نخورده فلکه سوم
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
125متر کلید نخورده فلکه سوم
۹۷ متری/ فول امکانات / کدخانه 188753
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۹۷ متری/ فول امکانات / کدخانه 188753
۶۱ متری/ فول امکانات / کدخانه 311556
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۶۱ متری/ فول امکانات / کدخانه 311556
۸۰ متری/ فول امکانات / کدخانه 215142
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۸۰ متری/ فول امکانات / کدخانه 215142
۹۵ متری / کدخانه 584751
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۹۵ متری / کدخانه 584751
۹۰ متری / کدخانه 432826
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۹۰ متری / کدخانه 432826
آپارتمان ۱۷۰ متری
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
93 متر فلکه اول
ودیعه: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
93 متر فلکه اول
۷۵ متر با پارکینگ مسقف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۶۲ متری / کدخانه 864362
ودیعه: ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۶۲ متری / کدخانه 864362
۷۵ متری/ نوساز / کدخانه 485452
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۷۵ متری/ نوساز / کدخانه 485452
۷۵ متری / کدخانه 331626
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۷۵ متری / کدخانه 331626
۶۰ متری/ نوساز / کدخانه 178328
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۶۰ متری/ نوساز / کدخانه 178328
آپارتمان ۱۰۷ متر ، در حد نوساز
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۷۶متر/کد771285/تهرانپارس
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۷۶متر/کد771285/تهرانپارس
۸۱متر/تهرانپارس/فول امکانات/کد648526
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۸۱متر/تهرانپارس/فول امکانات/کد648526
212 غربی 50متر یک خواب
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
اجاره آپارتمان ۲ خوابه ۹۵ متر ، با ۲ پارکینگ سندی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
اجاره آپارتمان ۲ خوابه ۹۵ متر ، با ۲ پارکینگ سندی
۱۴۰ متر تاپ لوکیشن غربی ها
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۱۴۰ متر تاپ لوکیشن غربی ها
بعدی