رهن و اجاره خانه در دیوار تهرانپارس غربی تهران

90متر/تک واحدی/محدوده خ بهار

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
90متر/تک واحدی/محدوده خ بهار
۵

آپارتمان سه خواب کیلید نخورده

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
آپارتمان سه خواب  کیلید نخورده
۱۱

آپارتمان ۱۰۰متر

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۱۰۰متر
۵

آپارتمان۱۰۶متر/فول/۲بالکن/تهرانپارس غربی سوم

ودیعه: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
آپارتمان۱۰۶متر/فول/۲بالکن/تهرانپارس غربی سوم
۵

آپارتمان ۱۰۰متر فول

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۱۰۰متر فول
۵

۹۰ متر فلکه اول

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
۹۰ متر فلکه اول
۶

اپارتمان ۶۵ متری فول امکانات

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
اپارتمان ۶۵ متری فول امکانات
۵

185متر خوش نقشه/سالها سکونت/تهمتن 116

ودیعه: توافقی
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
185متر خوش نقشه/سالها سکونت/تهمتن 116
۷

115 متر در خیابان ۱۴۴ غربی تهرانپارس

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهرانپارس غربی
115 متر در  خیابان ۱۴۴ غربی تهرانپارس
۶

آپارتمان ۱۱۰ متری فول شیک(بین سوم و دوم)

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۱۱۰ متری فول شیک(بین سوم و دوم)
۷

67متر 1خواب فول امکانات غرب بلوار

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
67متر 1خواب فول امکانات غرب بلوار
۶

٦١ متر نزدیک مترى تهرانپارس

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
٦١ متر نزدیک مترى تهرانپارس
۶

۱۱۰ متر ۲ خواب غرب فلکه سوم

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
۱۱۰ متر ۲ خواب غرب فلکه سوم
۷

آپارتمان ۱۶۰ متر خوش نقشه

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۱۶۰ متر خوش نقشه
۵

۱۶۰ متر در تهرانپارس غربی

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۱۶۰ متر در تهرانپارس غربی
۹

۱۱۹متر ۱۵۴شرقی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۱۱۹متر ۱۵۴شرقی
۵

۷۵متر/فول/تخلیه/خ مهرنامی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۷۵متر/فول/تخلیه/خ مهرنامی
۱۰

100متر/فول/تخلیه/میربلوکی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
100متر/فول/تخلیه/میربلوکی
۱۶

۸۰ متر، دو خوابه، تازه نقاشی شده ()

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۸۰ متر، دو خوابه، تازه نقاشی شده ()
۵

آپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خوابه

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خوابه
۶

آپارتمان ۱۰۰ متر تهرانپارس

ودیعه: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۱۰۰ متر تهرانپارس
۶

۶۸متری فول حیاط دربستی دسترسی

ودیعه: ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۶۸متری فول حیاط دربستی دسترسی
۵

۸۴ متری ۱۸۴ پارسیان کادوس فول کامل

ودیعه: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۸۴ متری ۱۸۴ پارسیان کادوس فول کامل
۷

۱۵۰ متر لوکیشن بهار تهرانپارس (مهرنامی)

ودیعه: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
۱۵۰ متر  لوکیشن بهار تهرانپارس (مهرنامی)
۱۰
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار تهرانپارس غربی تهران