رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در یافت‌آباد تهران

آپارتمان ۸۵ متری برج یافت آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش در یافت‌آباد
۸۵ متر دوخواب نوساز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در یافت‌آباد
۸۵ متر دوخواب نوساز
85متری برجهای رضویه
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در یافت‌آباد
85متری برجهای رضویه
آپارتمان خوش نقشه
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در یافت‌آباد
آپارتمان خوش نقشه
اپارتمان ۸۵متری برجهای الغدیر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در یافت‌آباد
آپارتمان ۵۵ متری تک واحدی
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در یافت‌آباد
آپارتمان ۵۵ متری تک واحدی
یافت آباد تولید دارو ۱۳۰ متری
ودیعه: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در یافت‌آباد
آپارتمان 50 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در یافت‌آباد
آپارتمان ۸۵ متری فول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یافت‌آباد
آپارتمان ۸۵ متری فول
رهن آپارتمان ۷۸ متری
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش در یافت‌آباد
رهن آپارتمان ۷۸ متری
۵۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در یافت‌آباد
۸۵متر/۲خواب/فول امکانات/نوساز/الغدیر
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در یافت‌آباد
۸۵متر/۲خواب/فول امکانات/نوساز/الغدیر
۸۵ متر/فول امکانات/نوساز/زندیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یافت‌آباد
۸۵ متر/فول امکانات/نوساز/زندیه
آپارتمان ۸۵متر دو خواب فول فول
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یافت‌آباد
آپارتمان ۸۵متر دو خواب فول فول
۸۵متر ۲خواب فول امکانات یافت آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یافت‌آباد
۸۵متر ۲خواب فول امکانات یافت آباد
۹۸ متر ۳نبش نوساز فول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در یافت‌آباد
۹۸ متر ۳نبش نوساز فول
آپارتمان ۸۵متر فول
ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در یافت‌آباد
آپارتمان ۸۵متر فول
اجاره آپارتمان ۵۰متری یک خوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در یافت‌آباد
اجاره آپارتمان ۵۰متری یک خوابه
آپارتمان ۸۵ برجهای الغدیر
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در یافت‌آباد
آپارتمان ۸۵ متر دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یافت‌آباد
آپارتمان ۸۵ متر دو خواب
اجاره آپارتمان
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در یافت‌آباد
۵۰ متری تخلیه تمیز
ودیعه: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در یافت‌آباد
۵۰ متری تخلیه تمیز
یافت اباد بابایی ۴۵ متر ۱ خوابه با پارکینگ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در یافت‌آباد
۸۵ متر ۲ خواب طبقه بلوک فول امکانات
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در یافت‌آباد
بعدی