رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در جیحون تهران

17 متر مغازه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در جیحون
بر خیابان جیحون ۶۵ متر تکواحدی طبقه همکف تخلیه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در جیحون
بر خیابان جیحون ۶۵ متر تکواحدی طبقه همکف تخلیه
فروشگاه تجاری
ودیعه: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در جیحون
فروشگاه تجاری
برجیحون آپارتمان موقعیت اداری ۶۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در جیحون
اتاق اداری9متری مبله جهت مشاغل اداری وحقوقی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در جیحون
اتاق اداری9متری مبله جهت مشاغل اداری وحقوقی
43متر 1خوابه بر امام خمینی، قصرالدشت
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در جیحون
۶۵ متر موقعیت اداری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جیحون
۶۵ متر موقعیت اداری
۲۰ متر مغازه //خوش//هاشمی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جیحون
۲۰ متر مغازه //خوش//هاشمی
اجاره مغازه زیر پله الکتریکی
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جیحون
۳۰ متر مغازه / خ مالک اشتر
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در جیحون
اجاره مغازه ۱۰۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جیحون
اجاره مغازه ۱۰۰ متری
۷۰ متر موقعیت اداری زیر همکف
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جیحون
۷۰ متر موقعیت اداری زیر همکف
مغازه ۱۵ متر بحر هاشمی پرتردد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جیحون
مغازه ۱۵ متر بحر هاشمی پرتردد
۱۷۰مترفلت ساختمان اداری برسپه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جیحون
۱۷۰مترفلت ساختمان اداری برسپه
۳۰ متر مغازه / گل منطقه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جیحون
آپارتمان موقعیت اداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در جیحون
آپارتمان موقعیت اداری
۱۷مترمغازه کاربری املاک جیحون
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جیحون
۱۰متر مغازه اجاره هاشمی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جیحون
۵۰ مترموقعیت اداری بر امام کلیه لوازم دندان پزشکی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جیحون
۵۰ مترموقعیت اداری بر امام  کلیه لوازم دندان پزشکی
۳۵متر تجاری امام خمینی‌ جیحون‌
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جیحون
۳۵متر تجاری امام خمینی‌ جیحون‌
۶۵متر/ باکلیه امکانات/زیرهمکف
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جیحون
اجاره اداری فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جیحون
جیهون .چهاراه گلی .۸۸مترتجاری طبقه اول
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جیحون
جیهون .چهاراه گلی .۸۸مترتجاری طبقه اول
مغازه 15متری هاشمی بین جیحون و کارون هر شغلی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در جیحون
مغازه 15متری هاشمی بین جیحون و کارون هر شغلی
بعدی