رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در خاک سفید تهران

مناسب تولیدی لباس
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در خاک سفید
مغازه 35 متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در خاک سفید
مغازه 35 متر
آگهی مطب دندانپزشکی اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خاک سفید
آگهی مطب دندانپزشکی اجاره
مغازه ۳۰ متربا اجاره داده میشود
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاک سفید
مغازه اجاره ۲۰متر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاک سفید
انبار یا تولیدی
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خاک سفید
مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاک سفید
مغازه
واحد ۵۵ متری مطب دندانپزشکی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاک سفید
۱۰ متر مغازه و ۱۰ زیر زمین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاک سفید
۱۰ متر مغازه و ۱۰ زیر زمین
مغازه 30متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاک سفید
مغازه 30 متر دارای برق 3 فاز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در خاک سفید
مغازه 30 متر  دارای  برق 3 فاز
انباری۱۱۰مترفلت وتمیزوبهداشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاک سفید
انباری۱۱۰مترفلت وتمیزوبهداشتی
مطب پزشکی۱۱۰مترباکلیه لوازم پزشکی کامل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاک سفید
مطب پزشکی۱۱۰مترباکلیه لوازم پزشکی کامل
کارگاه ۹۰ متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خاک سفید
بره اصلی،مناسب دفتر،مطب،و مجردی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خاک سفید
بره اصلی،مناسب دفتر،مطب،و مجردی
مغازه ۹ متر خیابان امین
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاک سفید
مغازه ۹ متر خیابان امین
۱۰۰ متری همکف
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خاک سفید
زیرپله‌ ۴‌ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خاک سفید
زیرپله‌ ۴‌ متر
۱۷۰ متر کفی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در خاک سفید
۵۰ متر مغازه جشنواره زهدی ۱۰ متری طالقانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خاک سفید
۵۰ متر مغازه جشنواره زهدی ۱۰ متری طالقانی
اپارتمان با موقعیت اداری ب متراژ ۱۷۰ متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در خاک سفید
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاک سفید
مغازه ۲۰ متری
کارگاه زیرزمین ۷۰متر با ارتفاع ۳متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاک سفید
کارگاه با برق سه فاز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاک سفید
بعدی