رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در خانی‌آباد تهران

واحد ۴۲ متری (کارگاه، سالن ورزشی)
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در خانی‌آباد
مغازه تمیز تازیر سقف سنگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خانی‌آباد
مغازه ۴۰ متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خانی‌آباد
مغازه ۴۰ متر
جهت کارگاه و تولیدی پوشاک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خانی‌آباد
جهت کارگاه و تولیدی پوشاک
مغازه۱۸متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانی‌آباد
مغازه۱۸متر
اجاره سه دانگ حجره درمیدان تره بارمرکزی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانی‌آباد
اجاره سه دانگ حجره درمیدان تره بارمرکزی
مغازه ۲۰متری
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانی‌آباد
مغازه ۲۰متری
اجاره انبار و سوله
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در خانی‌آباد
اجاره انبار و سوله
مغازه ٦٠متر میعاد شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانی‌آباد
مغازه ۷ ونیم متر مربع دارای آب وبرق
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خانی‌آباد
مغازه ۲۰متری
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خانی‌آباد
مغازه ۲۰متری
مغازه ۱۷۰ متر تمیز شاپور-مختاری-تختی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خانی‌آباد
مغازه ۱۷۰ متر تمیز شاپور-مختاری-تختی
اجاره مغازه ۹۰متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خانی‌آباد
اجاره بستنی سنتی و میوه ای ،آبمیوه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در خانی‌آباد
اجاره مناسب میوه فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در خانی‌آباد
بعدی