رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در مسگرآباد تهران

زمین برای کارهای تولیدی

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مسگرآباد

مغازه ۱۲متری مناسب انبار یا شغل بی سر و صدا

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مسگرآباد

کارگاه سوله

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در مسگرآباد

اجاره سوله با 2000متر محوطه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مسگرآباد

اجاره کارگاه ۲۰۰مترمربع

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مسگرآباد

اجاره کارگاه ۱۳۰مترمربع

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مسگرآباد

مغازه اجاره خاورشهر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مسگرآباد

۳۰ متر کارگاه

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مسگرآباد

۱۰۰ متر زیر همکف

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مسگرآباد

اجاره تهیه غذا با تمام وسایل

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مسگرآباد
اجاره تهیه غذا با تمام وسایل
بعدی