رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در سرآسیاب مهرآباد تهران

دفتر کاری اداری

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد
دفتر کاری اداری

اجاره صندلی به ارایشگران

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد
اجاره صندلی به ارایشگران

مغاز۱۵متراست

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد
مغاز۱۵متراست

۷۰ متر زیر همکف * بحرخیابان اصلی ۲۰ متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سرآسیاب مهرآباد

۸۰ متر اجاره مغازه مهرآباد جنوبی ۴۵ متری زرند

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سرآسیاب مهرآباد
۸۰ متر اجاره مغازه مهرآباد جنوبی ۴۵ متری زرند

مغازه۶۰ متری بر خ توکلی نرسیده به زرند

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سرآسیاب مهرآباد
مغازه۶۰ متری بر خ توکلی نرسیده به زرند

واحد اداری ۶۰ متر رو به خیابان اصلی زرند

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سرآسیاب مهرآباد
واحد اداری ۶۰ متر رو به خیابان اصلی زرند

سالن با اتاق های اداری ۲۷۰ متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در سرآسیاب مهرآباد
سالن با اتاق های اداری ۲۷۰ متری
بعدی