رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در جنت‌آباد جنوبی تهران

۹۳متر موقعیت اداری نوساز بر کاشانی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جنت‌آباد جنوبی
۹۳متر موقعیت اداری نوساز  بر کاشانی
۵۰ متر مغازه (بر اصلی ) جنت آباد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۵۰ متر مغازه (بر اصلی ) جنت آباد
جنت آباد جنوبی ، واحد سند اداری ٩٤ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
جنت آباد جنوبی ، واحد سند اداری ٩٤ متر
۴۰۰ متر مستغلات.جنت آباد جنوبی(پیامبر غربی)
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۴۰۰ متر مستغلات.جنت آباد جنوبی(پیامبر غربی)
مغازه ٢٠متری، مجتمع تجاری سمرقند
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
مغازه ٢٠متری، مجتمع تجاری سمرقند
20متر انبار مستقل بر جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جنت‌آباد جنوبی
22متر مغازه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
جنت آباد لاله ۹۳ متر موقعیت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
جنت آباد لاله ۹۳ متر موقعیت
۵۰متر بر جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۵۰متر بر جنت آباد جنوبی
۲۵ متر سمرقند شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۲۵ متر سمرقند شیک
موقعیت اداری/بر ستاری/تاپ لوکیشن
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
موقعیت اداری/بر ستاری/تاپ لوکیشن
۲۰ متر سمرقند جنت آباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جنت‌آباد جنوبی
۲۰ متر سمرقند جنت آباد
۹۵ متر موقعیت اداری بر اصلی آیت اله کاشانی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
100مترسند اداری بر جنت اباد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۲۸۰مترتجاری فلت‌ با ۵۰ متر بر (جنت‌آباد)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
اپارتمان با موقعیت اداری ۱۵۰متر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
18متر مغازه تجاری جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
60متری بر اصلی جنت آباد جنوبی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
60متری بر اصلی جنت آباد جنوبی
رهن دفتر ۱۱۰متری
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
اپارتمان 67متر موقعیت اداری ستاری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۹۵ متر /۲ خواب /لاله غربی
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جنت‌آباد جنوبی
۹۵ متر /۲ خواب /لاله غربی
۱۰۲متر سند اداری تابلوخور پیامبر غربی
ودیعه: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جنت‌آباد جنوبی
۱۰۲متر سند اداری تابلوخور پیامبر غربی
اجاره اتاق ۶ متری مختص مــژه کار حرفــه ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در جنت‌آباد جنوبی
بوفه -کافی شاپ زمین اسکیت
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
بعدی