رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ایران تهران

اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ایران
اجاره مغازه
موقعیت اداری تجاری
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در ایران
موقعیت اداری تجاری
۱۵ متر اتاق از یک سالن زیبایی رهن و اجاره
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در ایران
۱۵ متر اتاق از یک سالن زیبایی رهن و اجاره
رهن کامل یک باب مغازه تجاری
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ایران
دفتر اداری بر میدان شهدا لوکیشن
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ایران
دفتر اداری بر میدان شهدا لوکیشن
سوله محدوده کهریزک
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایران
سوله محدوده کهریزک
خ مجاهدین ۵۰ متر مغازه اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایران
مغازه ۲۰ متری قلب لوازم خانگی
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در ایران
چهار دیواری 300متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایران
ملک به متراژ ١٢٠متر مناسب انبار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایران
اجاره پارکینگ ۱۵۰ متر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایران
رهن کامل آپارتمان با موقعیت اداری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ایران
رهن کامل آپارتمان با موقعیت اداری
خ مجاهدین 90متر آپارتمان اداری طبقه اول اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایران
خ مجاهدین 50متر آپارتمان سند اداری ط 2 اجاره
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایران
رهن واجاره مغازه براصلی خیابان مجاهدین اسلام
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ایران
مغازه ٢٠ متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ایران
۴۰ متر مغازه +۲۰ متر بالکن شهدا ابتدای ۱۷شهریور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در ایران
۱۲۲مترسند انبارتجاری و انباری پارکینگی بَرگذر اصلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ هفته پیش در ایران
۱۲۲مترسند انبارتجاری و انباری پارکینگی بَرگذر اصلی
دفترسند اداری۵۰تا۱۱۵متر کلیدنخورده بَرِخیابان اصلی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۵ هفته پیش در ایران
دفترسند اداری۵۰تا۱۱۵متر کلیدنخورده بَرِخیابان اصلی
بعدی