رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در آرژانتین تهران

بخارست 240 متر اداری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
آرژانتین 1000 متر سنداداری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
۱۲۰متر اداری در آرژانتین
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
۱۲۰متر اداری در آرژانتین
دفترکار ۱۲۰ متر در آرژانتین با ۲ پارکینگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آرژانتین
دفترکار ۱۲۰ متر در آرژانتین با ۲ پارکینگ
دفترکار شیک مبله ۱۲۰ متری موقعیت اداری، بخارست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری آژانس املاک در آرژانتین
دفترکار شیک مبله ۱۲۰ متری موقعیت اداری، بخارست
۸۵ متر موقعیت اداری فول امکانات قائم مقام خارج طرح
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آرژانتین
۸۵ متر موقعیت اداری فول امکانات قائم مقام خارج طرح
۱۳۰ متر موقعیت اداری فول امکانات
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آرژانتین
۱۳۰ متر موقعیت اداری فول امکانات
۸۵ متر سند اداری آرژانتین فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
۸۵ متر سند اداری آرژانتین فول امکانات
آرژانتین بخارست 130متر دفتر کار شیک
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در آرژانتین
۳۶۰متر.اداری.فلت.عباس اباد.بخارست
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
۳۶۰متر.اداری.فلت.عباس اباد.بخارست
اجاره موقعیت اداری ۱۲۰مترپارک ساعی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در آرژانتین
اجاره موقعیت اداری ۱۲۰مترپارک ساعی
570متر ارژانتین/سند اداری/۷ پارکینگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در آرژانتین
570متر  ارژانتین/سند اداری/۷ پارکینگ
آپارتمان ۱۱۶ متری اداری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آرژانتین
آپارتمان ۱۱۶ متری اداری
آرژانتین موقعیت اداری ۶۸ متر ۱ اتاق
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آرژانتین
آرژانتین موقعیت اداری ۶۸ متر ۱ اتاق
بخارست ۸۰۰ متر دربست مستغلات موقعیت اداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در آرژانتین
بخارست ۸۰۰ متر دربست مستغلات موقعیت اداری
آپارتمان ۵۸متر موقعیت اداری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
آپارتمان ۵۸متر موقعیت اداری
۱۳۰متر/دوخوابه/موقعیت /بخارست
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آرژانتین
آپارتمان سند اداری،62 متر،الوند
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
آپارتمان سند اداری،62 متر،الوند
آرژانتین اجاره موقعیت اداری 220متر
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آرژانتین
دفتر سند اداری ۳۵ الوند
ودیعه: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آرژانتین
دفتر سند اداری ۳۵ الوند
آپارتمان اداری ، 71 متر ،بین توانیر و پارک ساعی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آرژانتین
آپارتمان اداری ، 71 متر ،بین توانیر و پارک ساعی
آپارتمان اداری
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در آرژانتین
آپارتمان اداری
آرژانتین اجاره موقعیت اداری 120متر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آرژانتین
660متر آرژانتین/سند اداری/مستقل و دربست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در آرژانتین
660متر  آرژانتین/سند اداری/مستقل و دربست
بعدی