رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در کاروان تهران

آپارتمان ۴۰متری یکخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در کاروان
آپارتمان یک خواب تمیز ومرتب باز سازی شده
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در کاروان
آپارتمان بازسازی شده
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در کاروان
آپارتمان بازسازی شده
آپارتمان ۱۰۰متری/نوساز/کلید نخورده
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاروان
آپارتمان ۱۰۰متری/نوساز/کلید نخورده
اپارتمان یک خوابه خوش نقشه
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
فوری در کاروان
اپارتمان یک خوابه  خوش نقشه
اپارتمان ۵۷متری دوخواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در کاروان
آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاروان
آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاروان
۵۰متر/یک خوابه/پارکینگ/آسانسور
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کاروان
۵۰متر/یک خوابه/پارکینگ/آسانسور
75متری تمیز تک واحد تخلیه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کاروان
75متری تمیز تک واحد تخلیه
اپارتمان ۵۰ متری یک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاروان
اپارتمان ۵۰ متری یک خواب
اپارتمان ۷۵متر. تک خوابه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاروان
اپارتمان  ۷۵متر. تک خوابه
نیم سرویس ۳۵متری شهرک کاروان
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کاروان
۴۵ متر یک خوابه.
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کاروان
آپارتمان ۷۰ متری دو خوابه
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کاروان
آپارتمان ۷۰ متر دو خوابه
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاروان
آپارتمان .شهرک کاروان ۵۴ متر
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کاروان
آپارتمان ۶۰ متری با پارکینگ در شهرک کاروان/تخلیه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کاروان
آپارتمان ۶۰ متری با پارکینگ در شهرک کاروان/تخلیه
۷۲ متری دوخوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کاروان
اپارتمان ۹۰ متر دو خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاروان
۴۵ متر یک خوابه
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کاروان
اپارتمان 55متر .20متری امام سجاد
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در کاروان
اپارتمان 55متر .20متری امام سجاد
آپارتمان ٥٣ متر تکخواب
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در کاروان
آپارتمان ٥٣ متر تکخواب
اپارتمان 50متری بدون صاحبخونه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در کاروان
بعدی