رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در خانی‌آباد نو تهران

آپرتمان ٥٥ متر ١ خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش در خانی‌آباد نو
آپارتمان تک واحدی یک خواب
ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
یک ربع پیش در خانی‌آباد نو
آپارتمان تک واحدی یک خواب
آپارتمان ۷۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
آپارتمان ۷۰ متری
اپارتمان ۶۵ متری تک واحد ویک خواب
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
اپارتمان ۶۵ متری تک واحد ویک خواب
اپارتمان ٧٧ متر میعاد شمالى
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
آپارتمان 64متری فلکه ابن سینا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
آپارتمان 64متری فلکه ابن سینا
اجاره خانه ویلایی ۸۵ متر
ودیعه: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
اجاره خانه ویلایی ۸۵ متر
اپارتمان ۷۵ متری دوخوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
اپارتمان ۷۵ متری دوخوابه
آپارتمان ۵۰متری تک واحدی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
آپارتمان ۵۰متری تک واحدی
آپارتمان ۵۰ متری
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در خانی‌آباد نو
۷۰ متر یکخوابه رهن کامل
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
۷۰ متر یکخوابه رهن کامل
آپارتمان ۵۰ متر طبقه ۳ دو واحدی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
آپارتمان همکف ۷۲ متری
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خانی‌آباد نو
آپارتمان همکف ۷۲ متری
62متر دو خوابه شیک
ودیعه: ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خانی‌آباد نو
62متر دو خوابه شیک
آپارتمان 68 متری تک خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خانی‌آباد نو
آپارتمان ۷۵ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
آپارتمان ۷۵ متری
اپارتمان ۷۳ متر یک خواب بازسازی شده تمیز وشیک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خانی‌آباد نو
اپارتمان ۷۳ متر یک خواب بازسازی شده تمیز وشیک
٤٤متر تک واحد
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در خانی‌آباد نو
خانی آباد نو، شهرک بستان ۷۵متری
ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خانی‌آباد نو
خانی آباد نو، شهرک بستان ۷۵متری
آپارتمان ۶۸ متری دوخواب
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
آپارتمان 72 متری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
خانه ویلایی واقع در دو ونیم طبقه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
آپارتمان ۱۴۶ متری تک واحدی سه خواب
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در خانی‌آباد نو
آپارتمان ۱۴۶ متری تک واحدی سه خواب
آپارتمان ۱۵۰ متری تک خوابه
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در خانی‌آباد نو
بعدی