رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در استاد معین تهران

اجاره آپارتمان ۱۱۵متر ۲خواب/کلید نخورده/فول در طوس
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
اجاره آپارتمان ۱۱۵متر ۲خواب/کلید نخورده/فول در طوس
واحد۷۸متری خود استادمعین
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در استاد معین
واحد۷۸متری خود استادمعین
۷۲متر/ یکخواب/ آسانسور دار/ نجارزادگان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۷۲متر/ یکخواب/ آسانسور دار/ نجارزادگان
اپارتمان118متری خ میرقاسمی
ودیعه: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در استاد معین
اپارتمان 50متری خوش نقشه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در استاد معین
آپارتمان ۶۵ متری ۲ خواب فول در طوس
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در استاد معین
آپارتمان ۶۵ متری ۲ خواب فول در طوس
آپارتمان 55 متر 1خواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
آپارتمان 55 متر 1خواب
آپارتمان ۱۰۵ متری دوخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در استاد معین
آپارتمان 65 متری 2 خواب فول امکانات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در استاد معین
آپارتمان 65 متری 2 خواب فول امکانات
استاد معین (تک واحدی ) با پارکینگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در استاد معین
استاد معین (تک واحدی ) با پارکینگ
آپارتمان ۵۰ متری استادمعین
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در استاد معین
اپارتمان تک خواب ، کلید نخورده
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
اپارتمان تک خواب ، کلید نخورده
۴۰متر ۱خ فول تک واحد
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
۴۰متر ۱خ فول تک واحد
۵۵متر/ فول امکانات/ خونرز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
۵۵متر/ فول امکانات/ خونرز
۱۰۵ متری طبقه اول تکواحدی در دامپزشکی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۶۲متر ۱خواب در استاد معین
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در استاد معین
۶۲متر ۱خواب در استاد معین
آپارتمان 62متری در خیابان دامپزشکی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در استاد معین
۵۵متر/استاد معین/تکواحدی/نگین منطقه
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
۵۵متر/استاد معین/تکواحدی/نگین منطقه
آپارتمان ۵۵متر یک خواب
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
آپارتمان ۵۵متر یک خواب
آپارتمان ۶۵ متر خوش نقشه
ودیعه: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش در استاد معین
آپارتمان ۶۵ متر خوش نقشه
70متر یکخوابه/کلید نخورده/غرق نور/بر اصلی نیارکی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
70متر یکخوابه/کلید نخورده/غرق نور/بر اصلی نیارکی
اپارتمان ۵۰ متری فول امکانات رهن کامل
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در استاد معین
اپارتمان ۵۰ متری فول امکانات رهن کامل
۵۵متر/تکخواب/فول امکانات/خونرز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در استاد معین
۵۵متر/تکخواب/فول امکانات/خونرز
۴۶متر.فول امکانات.استادمعین دامپزشکی.قابل تبدیل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در استاد معین
۴۶متر.فول امکانات.استادمعین دامپزشکی.قابل تبدیل
بعدی