رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در سیدخندان تهران

خواجه عبداله ۱۸۹ متر
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
خواجه عبداله ۱۸۹ متر
خواجه عبدالله ۶۱ متر ۱ خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
خواجه عبدالله ۶۱ متر ۱ خواب
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳خواب خواجه عبدالله(تخلیه)
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳خواب خواجه عبدالله(تخلیه)
آپارتمان ۱۰۰ متری سیدخندان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان ۱۰۰ متری سیدخندان
آپارتمان ۷۸ متری سیدخندان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان ۷۸ متری سیدخندان
آپارتمان 95 واقع در خواجه عبدالله
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در سیدخندان
آپارتمان 95 واقع در خواجه عبدالله
سید خندان - 105 متر
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سیدخندان
سید خندان - 56 متر
ودیعه: ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در سیدخندان
سید خندان - 80 متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
سید خندان - 110 متر
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
(۱۰۵متر۲خوابه سروستانها)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در سیدخندان
آپارتمان ۶۰ متر سیدخندان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۱۲۰ متر/ شهیدعراقی/۳ خواب
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۱۲۰ متر/ شهیدعراقی/۳ خواب
دبستان ۲۶۰ متر دربستی بازسازی شده
ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سیدخندان
عراقی ۱۲۰ متر سه خواب با امکانات
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سیدخندان
*شمال خواجه عبدالله ۹۰متر نوساز'تیسفون*
ودیعه: ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در سیدخندان
*شمال خواجه عبدالله ۹۰متر نوساز'تیسفون*
پارک شریعتی ۱۳۵ متر سه خواب با امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۹۵متر ۲ خواب ۸ ساله (خواجه عبدالله )
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۹۵متر ۲ خواب ۸ ساله (خواجه عبدالله )
۱۴۵ متر شریعتی روبروی پارک کوروش
ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در سیدخندان
۱۴۵ متر شریعتی روبروی پارک کوروش
آپارتمان 90 متر، دو خواب، خواجه عبدالله انصاری
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان 90 متر، دو خواب، خواجه عبدالله انصاری
آپارتمان 85 متر،دو خواب ، پارک کوروش
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان 85 متر،دو خواب ، پارک کوروش
آپارتمان ۱۳۰ متر پایین همت
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در سیدخندان
آپارتمان ۸۸ متری خواجه عبدالله
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در سیدخندان
۱۲۵ متر ۳ خوابه ویو
ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در سیدخندان
۱۲۵ متر ۳ خوابه ویو
بعدی