رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهر زیبا تهران

۷۰ متر دو خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۷۰ متر دو خواب
بلوار تعاون(نوروزی) آلاله
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهر زیبا
۵۵ متر ۲ خواب فول دیزاین آلاله شرقی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۵۵ متر ۲ خواب  فول دیزاین آلاله شرقی
آپارتمان۱۱۰متر۲خواب خوش نقشه شهرزیبا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
آپارتمان۱۱۰متر۲خواب  خوش نقشه شهرزیبا
آپارتمان 107 متر پدیده شهر زیبا
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر زیبا
90متر درحد نوساز/آلاله شرقی سرو
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهر زیبا
90متر درحد نوساز/آلاله شرقی سرو
۱۴۰ متر آلاله شرقی تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۱۴۰ متر آلاله شرقی تک واحدی
۷۵متر آلاله شرقی سرو
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۷۵متر آلاله شرقی سرو
اپارتمان 75متری فول مبله در برج سهند
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر زیبا
آپارتمان۱۰۷مترفول امکانات رهن کامل شهر زیبا
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهر زیبا
آپارتمان۱۰۷مترفول امکانات رهن کامل شهر زیبا
۷۵ متر تکواحدی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۷۵ متر تکواحدی
شهرزیبا ۹۵متر/سالن پرده خور / تلفیق نور و معماری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
شهرزیبا ۹۵متر/سالن پرده خور / تلفیق نور و معماری
۱۰۷ متر فول شهرزیبا
ودیعه: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در شهر زیبا
۹۸متر۲خواب تمیز/شهرزیبا
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۹۸متر۲خواب تمیز/شهرزیبا
٥٥ متر شهرزیبا فول بازسازی
ودیعه: ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر زیبا
٥٥ متر شهرزیبا فول بازسازی
۱۳۰ و ۱۲۰متر/نوساز/۳خواب/شهرزیبا/کاشانی
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در شهر زیبا
۱۳۰ و ۱۲۰متر/نوساز/۳خواب/شهرزیبا/کاشانی
اپارتمان ۷۵متری (نوساز) خوش نقشه شهرزیبا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
اپارتمان ۷۵متری (نوساز) خوش نقشه شهرزیبا
اجاره واحد ۵۸ متری/فول/ شهرزیبا
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در شهر زیبا
اجاره واحد ۵۸ متری/فول/ شهرزیبا
۷۰ متر بلوار تعاون فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۷۰ متر بلوار تعاون فول امکانات
آپارتمان۷۵متر۲خواب شهرزیبا
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
آپارتمان۷۵متر۲خواب شهرزیبا
88 متر، شهرزیبا، خوش نقشه
ودیعه: ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر زیبا
88 متر، شهرزیبا، خوش نقشه
۶۰متری ۱خواب فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر زیبا
۶۰متری ۱خواب فول امکانات کلید نخورده
۱۰۰ متر ، کاشانی ( آلاله شرقی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
۱۰۰ متر ، کاشانی ( آلاله شرقی )
60متر (تعاون اندیشه)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر زیبا
60متر (تعاون اندیشه)
بعدی