رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در دانشگاه علم و صنعت تهران

اردیبهشت جنوبی/مناسب برای خانواده
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
اردیبهشت جنوبی/مناسب برای خانواده
اپارتمان ۷۰ متری.یک خوابه با
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
اپارتمان ۷۰ متری.یک خوابه با
اجاره آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
اجاره آپارتمان ۶۰ متری یک خوابه
اجاره آپارتمان ۸۸ متری
ودیعه: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
اجاره آپارتمان ۸۸ متری
۹۳ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 522614
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
۹۳ متری/ تبدیل به رهن شما/ کدخانه 522614
اجاره آپارتمان ملک لو ۷۴ متر دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دانشگاه علم و صنعت
اجاره آپارتمان ملک لو ۷۴ متر دو خواب
آپارتمان ۱۱۰ متری .فول امکانات
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان ۱۱۰ متری .فول امکانات
اپارتمان ۸۶ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
اپارتمان ۸۶ متری ۲ خوابه
آپارتمان ۱۰۰متری دوخوابه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
۹۵ متر اپارتمان ۲ خوابه فول علم صنعت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
73 متر 2 خواب با پارکینگ در علم و صنعت...
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
73 متر 2 خواب با پارکینگ در علم و صنعت...
۱۲۰متر تک واحدی فقط۴ واحد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دانشگاه علم و صنعت
۱۲۰متر تک واحدی فقط۴ واحد
۷۳متر فول امکانات رهن واجاره قابل تبدیل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دانشگاه علم و صنعت
۷۳متر فول امکانات رهن واجاره قابل تبدیل
آپارتمان 62 متر 2خوابه
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان 62 متر 2خوابه
75 متر دو خوابه بین باقری و ایزدپناه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دانشگاه علم و صنعت
75 متر دو خوابه بین باقری و ایزدپناه
۷۱ متر دو خوابه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان 45 متری یک خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان 40 متری دلاوران تکاوران جنوبی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان 40 متری دلاوران تکاوران جنوبی
آپارتمان ۷۰متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان ۷۰متر
دلواز/دنج/مترووبی آرتی واتوبان وتره بار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان ۶۵ متر خوش نقشه
ودیعه: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دانشگاه علم و صنعت
۱۵۰ متر،سه خواب،تکواحدی،خیابان دانشگاه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
۱۵۰ متر،سه خواب،تکواحدی،خیابان دانشگاه
۹۰ متر، دو خواب،تکواحدی،علم و صنعت،هنگام
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
۹۰ متر، دو خواب،تکواحدی،علم و صنعت،هنگام
آپارتمان ۶۰ متری دو خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دانشگاه علم و صنعت
آپارتمان ۶۰ متری دو خوابه
بعدی