اجاره روزانه و کوتاه مدت در ارامنه تهران

اجاره/روزانه/نواب/منیریه/مولوی مبله هتل آپارتمان

بدون اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر ارامنه
اجاره/روزانه/نواب/منیریه/مولوی مبله هتل آپارتمان
۱

اجاره روزانه پارت تایم واحدمبله خوابگاه منزل سوئیت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ارامنه
اجاره روزانه پارت تایم واحدمبله خوابگاه منزل سوئیت
۷

اجاره تایم کوتاه س ۲۵۰ سبلان شمالی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۲۵۰ تومان
پریروز در ارامنه
اجاره تایم کوتاه س ۲۵۰ سبلان شمالی
۱

اجارە روزانە و هفتگی آپارتمان مبلە متروسبلان

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ارامنه
اجارە روزانە و هفتگی آپارتمان مبلە متروسبلان
۵

خوابگاه مردان بصورت پرداخت شبانه و هفتگی

۴ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ارامنه

روزانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ارامنه
روزانه
۳

نفری

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ارامنه
نمایش آگهی‌ها روی نقشه