اجاره روزانه و کوتاه مدت در آشتیانی تهران

اجاره روزانه ویلا ما/سو/له/

۲ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر آشتیانی
اجاره روزانه ویلا ما/سو/له/
۱۵

خوابگاه دخترانه

۳ اتاق, تا ۲۲ نفر
نردبان شدهدر آشتیانی
خوابگاه دخترانه
۱۰
نمایش آگهی‌ها روی نقشه