اجاره روزانه و کوتاه مدت در آذربایجان تهران

اجاره سوئیت آپارتمان مبله روزانه مترو نواب آزادی

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره سوئیت آپارتمان مبله روزانه مترو نواب آزادی
۱

اجاره روزانه اپارتمان،سوییت، مبله،شبانه،نیم روز

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سوگند ترابی در آذربایجان
اجاره روزانه اپارتمان،سوییت، مبله،شبانه،نیم روز
۲

اقامتگاه سوییت سویت خوابگاه پانسیون هتل مسافرخانه

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اقامتگاه سوییت سویت خوابگاه پانسیون هتل مسافرخانه

سوییت مبله و تمیز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۵۰,۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
سوییت مبله و تمیز
۱۴

اجاره روزانه سوییت مبله تمیز در تهران 

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه سوییت مبله تمیز در تهران 
۶

اجاره روزانه آپارتمان مبله تمیز/آزادی/ظرفیت دو نفر

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۸۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه آپارتمان مبله تمیز/آزادی/ظرفیت دو نفر
۷

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مسافرخانه اتاق پانسیون

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مسافرخانه اتاق پانسیون
۲۰

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله تمیز بدون بیعانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله تمیز بدون بیعانه
۸

اجاره روزانه سوییت مبله/ بدون بیعانه/ محدوده آزادی

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه سوییت مبله/ بدون بیعانه/ محدوده آزادی
۴

اجاره روزانه سوییت هتل آپارتمان مسافرخونه اتاق

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه سوییت هتل آپارتمان مسافرخونه اتاق
۲۰

اجاره آپارتمان یک خوابه مستقل

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره آپارتمان یک خوابه مستقل
۳

مبله شده جهت اجاره کوتا مدت

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در آذربایجان
مبله شده جهت اجاره کوتا مدت
۵

اجاره آپارتمان فول فرنیش جنب مترو نواب

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۰۰,۸۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بوستان در آذربایجان
اجاره آپارتمان فول فرنیش جنب مترو نواب
۲۰

خونه کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
خونه کوتاه مدت
۱

اجاره روزانه آپارتمان مبله/ بدون بیعانه /مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه آپارتمان مبله/ بدون بیعانه /مرکز شهر
۸

اجاره روزانه و هفتگی سوییت مبله در مرکز تهران

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه و هفتگی سوییت مبله در مرکز تهران
۴

اجاره آپارتمان روزانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آذربایجان
اجاره آپارتمان روزانه
۳

روزانه هفتگی ترجیحا ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در آذربایجان
روزانه هفتگی ترجیحا ماهانه
۶

خوابگاه واقامتگاه آقایان۱و۲و۳تخته

۴ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر آذربایجان
خوابگاه واقامتگاه آقایان۱و۲و۳تخته
۳

اجاره کوتاه مدت روزانه هفته ای ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره کوتاه مدت روزانه هفته ای ماهانه
۴

اجاره اپارتمان تهران

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آجر در آذربایجان

اجاره روزانه واحد سوئیت مبله آزادی جیحون سلسبیل

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره روزانه واحد سوئیت مبله آزادی جیحون سلسبیل
۱۰

اجاره سویت تمیز نزدیک به مترو

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر آذربایجان
اجاره سویت تمیز نزدیک به مترو
۵

خوابگاه آقایون

۴ اتاق, تا ۲۲ نفر
نردبان شدهدر آذربایجان
خوابگاه آقایون
۸
نمایش آگهی‌ها روی نقشه