اجاره روزانه و کوتاه مدت در بهار تهران

مهمانپذیر پروانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۰ نفر
نردبان شدهدر بهار
مهمانپذیر پروانه
۷

خوابگاه دخترانه آنام شعبه بهار

۴ اتاق, تا ۹ نفر
از ۱۴۰ تومان
فوری در بهار
خوابگاه دخترانه آنام شعبه بهار
۱۱

اجاره اتاق برای کار

۱ اتاق, تا ۷ نفر
۳ هفته پیش در بهار

اجاره روزانه هفتگی سوییت

بدون اتاق, تا ۴ نفر
۳ هفته پیش در بهار

اجاره اتاق برای کار

۱ اتاق, تا ۱ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بهار
اجاره اتاق برای کار
۱

اجاره روزانه کوتاه مدت ساعتی کارگاه هنری ورکشاپ

بدون اتاق, تا ۸ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸ هفته پیش در بهار
اجاره روزانه کوتاه مدت ساعتی کارگاه هنری ورکشاپ
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه