اجاره روزانه و کوتاه مدت در بهارستان تهران

اجاره سوییت آپارتمان مبله ماهانه هفتگی کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
اجاره سوییت آپارتمان مبله ماهانه هفتگی  کوتاه مدت
۱۰

اجاره سوییت مبله روزانه۵۰۰ ۷۰۰

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهمشاور سالاری در بهارستان
اجاره سوییت مبله روزانه۵۰۰ ۷۰۰
۶

خوابگاه دخترانه دانشجویی کارمندی آنام۲

۳ اتاق, تا ۹ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
خوابگاه دخترانه دانشجویی کارمندی آنام۲
۷

هتل آسیا تهران

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
نردبان شدهدر بهارستان
هتل آسیا تهران
۷

اجاره منزل خونه سوییت آپارتمان مبله شیک

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
اجاره منزل خونه سوییت آپارتمان مبله شیک
۱

حشمتیه آپارتمان مستقل مبله روز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
حشمتیه آپارتمان مستقل مبله روز/هفته/ماهانه
۱

میدان گرگان آپارتمان مستقل دربست ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
میدان گرگان آپارتمان مستقل دربست ماهانه
۲

پیروزی آپارتمان مستقل مبله تکخواب

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
پیروزی آپارتمان مستقل مبله تکخواب
۱

روبروی متروی شهدا آپارتمان مبله رودانه ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
روبروی متروی شهدا آپارتمان مبله رودانه ماهانه
۱

متروی سبلان آپارتمان مبله روزانه ماهانه

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
متروی سبلان آپارتمان مبله روزانه ماهانه
۲

اجاره آپارتمان مبله هفتگی ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
اجاره آپارتمان مبله  هفتگی ماهانه
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه