اجاره روزانه و کوتاه مدت در دروازه شمیران تهران

اجاره لوکیشن فیلم برداری و تولید محتوا

بیش از ۵ اتاق, تا ۲۵ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
اجاره لوکیشن فیلم برداری و تولید محتوا
۲۰

//اجاره ویلاکلبه سوئیسی استخرداردوبلکس در مازندارن

۳ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر دروازه شمیران
//اجاره ویلاکلبه سوئیسی استخرداردوبلکس در مازندارن
۱۳

خوابگاه مردانه

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۹۰ تومان
هفتهٔ پیش در دروازه شمیران
خوابگاه مردانه
۷

خوابگاه آقایان اجاره روزانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۵ نفر
از ۷۰ تومان
هفتهٔ پیش در دروازه شمیران
خوابگاه آقایان اجاره روزانه
۱

اجاره آپارتمان روزانه۲خواب فول امکانات

۲ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر دروازه شمیران
اجاره آپارتمان روزانه۲خواب فول امکانات
۷

اجاره روزانه سوئیت واحدمبله کوتاه مدت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمودی در دروازه شمیران
اجاره روزانه سوئیت واحدمبله کوتاه مدت
۵

خوابگاه کارمندی دانشجویی آقایان سروش ۲

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر دروازه شمیران
خوابگاه کارمندی دانشجویی آقایان سروش ۲
۵

اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه تک خوابه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه تک خوابه
۱

اجاره سوییت اپارتمان تک واحدی روزانه هفتگی ماهانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۹۵۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
اجاره سوییت اپارتمان تک واحدی روزانه هفتگی ماهانه
۵

خوابگاه تازه افتتاح شده محیطی تمیزوشیک

۲ اتاق, تا ۲۹ نفر
از ۸۰ تومان
۴ هفته پیش در دروازه شمیران
خوابگاه تازه افتتاح شده  محیطی تمیزوشیک
۳

پلیس اجاره دار آپارتمان مستقل مبله/هفته/ماهانه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
پلیس اجاره دار آپارتمان مستقل مبله/هفته/ماهانه
۵

آپارتمان مستقل مبله /هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
آپارتمان مستقل مبله /هفته/ماهانه
۵

آپارتمان مستقل مبله شهدا روزانه ماهانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
آپارتمان مستقل مبله شهدا روزانه ماهانه
۱

خواجه نظام ارامنه- خونه شخصی مبله روز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
خواجه نظام ارامنه- خونه شخصی مبله روز/هفته/ماهانه
۲

سوییت یکخواب روز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
سوییت یکخواب روز/هفته/ماهانه
۱

شهدا صفا دوخوابه شیک بازسازی شده ماهانه

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
شهدا صفا دوخوابه شیک بازسازی شده ماهانه
۳

آپارتمان مبله پارکینگ دار مرکز شهر رودانه ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
آپارتمان مبله پارکینگ دار مرکز شهر رودانه ماهانه
۳

آپارتمان مستقل مبله ماهانه ماهیانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دروازه شمیران
آپارتمان مستقل مبله ماهانه ماهیانه
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه