اجاره روزانه و کوتاه مدت در فدک تهران

اجاره سالن اجتماعات ۵۰۰ نفره

بدون اتاق, تا ۵۰ نفر
هفتهٔ پیش در فدک

اجاره سالن اجتماعات و همایش ۵۰۰نفری

بدون اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
هفتهٔ پیش در فدک

اجاره آپارتمان روزانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
۲ هفته پیش در فدک
اجاره آپارتمان روزانه
۹

اجاره آپارتمان روزانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فدک
اجاره آپارتمان روزانه
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه