اجاره روزانه و کوتاه مدت در فاطمی تهران

اجاره سوییت بهداشتی وباامنیت

۲ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
اجاره سوییت بهداشتی وباامنیت
۲

خوابگاه دانشجویی پسرانه

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
خوابگاه دانشجویی پسرانه
۶

واحد دو خواب دنج و خلوت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
واحد دو خواب دنج و خلوت
۱

اجاره روزانه منزل مبله بدون بیعانه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
اجاره روزانه منزل مبله بدون بیعانه
۶

اجاره آپارتمان روزانه مبله

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تهرانی در فاطمی
اجاره آپارتمان روزانه مبله
۶

اجاره خوابگاه اقامتگاه سوئیت آقایان

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۰ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
اجاره خوابگاه اقامتگاه سوئیت آقایان
۱۲

اجاره سوئیت اپارتمان مبله روزانه

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۰ تومان
نردبان شدهمشاور گلباغی در فاطمی
اجاره سوئیت اپارتمان مبله روزانه
۵

خوابگاه دخترانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۹ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاطمی
خوابگاه دخترانه
۴

هتل آپارتمان روزانه اجاره سوئیت/واحد/صیادشیرازی

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
هتل آپارتمان روزانه اجاره سوئیت/واحد/صیادشیرازی
۵

دو خواب گمنام روزانه ماهانه پارکینگ

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاطمی
دو خواب گمنام روزانه ماهانه پارکینگ
۱۳

خوابگاه پسرانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۹ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاطمی
خوابگاه پسرانه
۱۳

۲۵۰۰

بیش از ۵ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
۲۵۰۰
۶

اجاره روزانه/واحد های/مبله و سوئیت هفتگی مطهری

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
اجاره روزانه/واحد های/مبله و سوئیت هفتگی مطهری
۸

اجاره سوئیت آپارتمان روزانه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاطمی
اجاره سوئیت آپارتمان روزانه
۴

فضای دوره و کلاس آموزشی،کنکور،هنری،فرهنگی،آزمون

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر فاطمی
فضای دوره و کلاس آموزشی،کنکور،هنری،فرهنگی،آزمون
۲۰

اجاره روزانه آپارتمان سوئیت مبله

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فاطمی
اجاره روزانه آپارتمان سوئیت مبله
۵

اجاره آپارتمان مبله روزانه

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمی
اجاره آپارتمان مبله روزانه
۷

اجاره اپارتمان و سوئیت مبله روزانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۰ تومان
نردبان شدهمشاور گلباغی در فاطمی
اجاره اپارتمان و سوئیت مبله روزانه
۶

آپارتمان مبله ۹۰م ۱خ میدان فاطمی/ بدون بیعانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در فاطمی
آپارتمان مبله ۹۰م ۱خ میدان فاطمی/ بدون بیعانه

اجاره کلاس

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۷۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمی
اجاره کلاس
۳

پانسیون دخترانه فردوس

بیش از ۵ اتاق, تا ۵ نفر
از ۲۵۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمی

سوئیت فول امکانات در فاطمی

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاطمی
سوئیت فول امکانات در فاطمی
۷

اجاره سوئیت آپارتمان روزانه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۹۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاطمی
اجاره سوئیت آپارتمان روزانه
۸

سوئیت اپارتمان دربستی

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاطمی
سوئیت اپارتمان دربستی
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه