اجاره روزانه و کوتاه مدت در هفت چنار تهران

خوابگاه، پانسیون و اقامتگاه پسرانه سهند

بیش از ۵ اتاق, تا ۲ نفر
از ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت چنار
خوابگاه، پانسیون و اقامتگاه پسرانه سهند
۶

اجاره روزانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت چنار
اجاره روزانه
۱۶

اجاره اپارتمان سوییت روزانه هفتگی شیک تمیز

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت چنار
اجاره اپارتمان سوییت روزانه هفتگی شیک تمیز
۱۵

اجاره اپارتمان همکف بدونه بیانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سارا امیرپور در هفت چنار

اپارتمان در خیابان بریانک

۱ اتاق, تا ۳ نفر
مشاور زهرا شهابی در هفت چنار
اپارتمان در خیابان بریانک
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه