اجاره روزانه و کوتاه مدت در هاشمی تهران

اجاره آپارتمان مبله سویت واحد مبله کوتاه مدت جیحون

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره آپارتمان مبله سویت واحد مبله کوتاه مدت جیحون
۶

هتل آپارتمان سویت دربست خوابگاه پانسیون

بدون اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در هاشمی
هتل آپارتمان سویت دربست خوابگاه پانسیون
۹

اجاره سویت،سوییت و اپارتمان کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره سویت،سوییت و اپارتمان کوتاه مدت
۶

هتل آپارتمان سویت دربست خوابگاه پانسیون

بیش از ۵ اتاق, تا ۸ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در هاشمی
هتل آپارتمان سویت دربست خوابگاه پانسیون
۱۹

اجاره آپارتمان سویت کوتاه مدت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره آپارتمان سویت کوتاه مدت
۵

سویت آپارتمان هتل خوابگاه پانسیون مهمان خانه

۴ اتاق, تا ۸ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در هاشمی
سویت آپارتمان هتل خوابگاه پانسیون مهمان خانه
۲۰

سوییت آپارتمان جیحون

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
سوییت آپارتمان جیحون
۱

هتل آپارتمان سوئیت دربست / خوابگاه پانسیون

۴ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
هتل آپارتمان سوئیت دربست / خوابگاه پانسیون
۱۱

اجاره سوئیت آپارتمان تمیز با امنیت کامل

۴ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره سوئیت آپارتمان تمیز با امنیت کامل
۷

اقامتگاه سویت سنتی شبانه روزی هتل آپارتمان خوابگاه

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۴۵۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اقامتگاه سویت سنتی شبانه روزی هتل آپارتمان خوابگاه
۱۹

سوییت آپارتمان شبانه روزانه هتل آپارتمان خوابگاه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در هاشمی
سوییت آپارتمان شبانه روزانه هتل آپارتمان خوابگاه
۹

اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه با فضای اداری

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره سوییت آپارتمان مبله روزانه با فضای اداری
۷

اجاره روزانه هتل آپارتمان سوئیت مبله آزادی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور اجاره روزانه در هاشمی
اجاره روزانه هتل آپارتمان سوئیت مبله آزادی
۷

اجاره سویت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره سویت
۶

کمک ب همنوع سوییت

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر هاشمی
کمک ب همنوع سوییت
۱

اجاره روزانه هفتگی وماهانه واحد تخلیه میباشد

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
اجاره روزانه هفتگی وماهانه واحد تخلیه میباشد
۴

اجاره روزانه اپارتمان امام خمینی

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
اجاره روزانه اپارتمان امام خمینی
۴

اجاره سوییت مستقیم از مالک دنج و ارام لوکیشن

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
اجاره سوییت مستقیم از مالک دنج و ارام لوکیشن
۲

اجاره روزانه سوئیت و آپارتمان مبله در تهران

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امیر شایگان در هاشمی
اجاره روزانه سوئیت و آپارتمان مبله در تهران
۲

خوابگاه آقایان

بیش از ۵ اتاق, تا ۲۵ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
خوابگاه آقایان
۶

اجاره آپارتمان روزانه هفتگی ماهانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره آپارتمان روزانه هفتگی ماهانه
۲

اجاره روزانه آپارتمان، مشابه عکس ،فول امکانات

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
اجاره روزانه آپارتمان، مشابه عکس ،فول امکانات
۴

اجاره خانه دربستی روزانه،هفتگی،ماهانه

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هاشمی
اجاره خانه دربستی روزانه،هفتگی،ماهانه
۵

سوییت مبله روزانه هفتگی ماهانه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هاشمی
سوییت مبله روزانه هفتگی ماهانه
۱۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه