اجاره روزانه و کوتاه مدت در جهاد تهران

خوابگاه و پانسیون پسرانه دانشجویی تردد ازاد

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر جهاد
خوابگاه و پانسیون پسرانه دانشجویی تردد ازاد
۱۶

خوابگاه دخترانه دانشجویی ستاره ۳ میدان جهادبا جواز

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شده | فوری در جهاد
خوابگاه دخترانه دانشجویی ستاره ۳ میدان جهادبا جواز
۱۹

پانسیون بانوان

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
نردبان شدهدر جهاد
پانسیون بانوان
۵

دعوت به همکاری با موسسه آموزشی، فرهنگی و هنری

بیش از ۵ اتاق, تا ۱۰ نفر
پریروز در جهاد
دعوت به همکاری با موسسه آموزشی، فرهنگی و هنری
۱

اجاره کلاس آموزشی و اتاق جلسات

۳ اتاق, تا ۱۳ نفر
نردبان شدهدر جهاد
اجاره کلاس آموزشی و اتاق جلسات
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه