اجاره روزانه و کوتاه مدت در جمال‌زاده تهران

اجاره اپارتمان و سوییت روزانه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۵۰ تومان
نردبان شدهدر جمال‌زاده
اجاره اپارتمان و سوییت روزانه
۳

اجاره سوئیت آپارتمان مبله در جمال زاده انقلاب

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک فرزین در جمال‌زاده
اجاره سوئیت آپارتمان مبله در جمال زاده انقلاب
۹

اجاره سوییت آپارتمان

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمال‌زاده
اجاره سوییت آپارتمان
۱۱

اجاره سوئیت تک خواب دوخواب جمالزاده انقلاب

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فرمانی در جمال‌زاده
اجاره سوئیت تک خواب دوخواب جمالزاده انقلاب
۴

اجاره سوییت آپارتمان مبله در مرکز انقلاب ولیعصر

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک فرزین در جمال‌زاده
اجاره سوییت آپارتمان مبله در مرکز انقلاب ولیعصر
۷

اجاره کلاس آموزشی

۳ اتاق, تا ۱۱ نفر
از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در جمال‌زاده
اجاره کلاس آموزشی
۲

اجاره اپارتمان روزانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمال‌زاده
اجاره اپارتمان روزانه
۳

منزل شبانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمال‌زاده
منزل شبانه
۱

اجاره سوئیت آپارتمان مبله (تمیز)مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۵ نفر
مشاور آرین کیا در جمال‌زاده
اجاره سوئیت آپارتمان مبله (تمیز)مرکز شهر
۸

اجاره روزانه سوئیت آپارتمان مبله مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور حیدر نژاد در جمال‌زاده
اجاره روزانه سوئیت آپارتمان مبله مرکز شهر
۳

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله نوساز ولیعصر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور حیدر نژاد در جمال‌زاده
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مبله نوساز ولیعصر
۴

سوییت مبله محدوده انقلاب مرکز شهر

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امین دادگرفر در جمال‌زاده
سوییت مبله محدوده انقلاب مرکز شهر
۳

اجاره سوییت آپارتمان مبله نوساز دو خواب مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور خدابنده در جمال‌زاده
اجاره سوییت آپارتمان مبله نوساز دو خواب مرکز شهر
۶

اجاره روزانه سوییت و هتل آپارتمان مرکزشهر

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جمال‌زاده
اجاره روزانه سوییت و هتل آپارتمان مرکزشهر
۱

اجاره فضا و کلاس آموزشی

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
۲ هفته پیش در جمال‌زاده

اجاره پلاتو

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۹۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جمال‌زاده
اجاره پلاتو
۲

اجاره دفتر اداری و میزکار ساعتی روزانه ماهانه

بدون اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر جمال‌زاده
اجاره دفتر اداری و میزکار ساعتی روزانه ماهانه
۲

اجاره روزانه و هفتگی و ماهانه مبله هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۹۹۰ تومان
۳ هفته پیش در جمال‌زاده
اجاره روزانه و هفتگی و ماهانه مبله هتل آپارتمان
۷

اجاره کلاس در فضایی آرام. میدان انقلاب

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۰ نفر
از ۷۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جمال‌زاده
اجاره کلاس در فضایی آرام. میدان انقلاب
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه