اجاره روزانه و کوتاه مدت در جیحون تهران

اجاره کوتاه مدت آپارتمان نوساز فول مبله اسپیلت دار

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در جیحون
اجاره کوتاه مدت آپارتمان نوساز فول مبله اسپیلت دار
۹

اجاره سوئیت پانسیون اتاق خوابگاه سوئیت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در جیحون
اجاره سوئیت پانسیون اتاق خوابگاه سوئیت
۶

اجاره سوئت مبله هتل اپارتمان

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوئت مبله هتل اپارتمان
۱۱

سوییت اپارتمان مبله روزانه اجاره جیحون

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
سوییت اپارتمان مبله روزانه اجاره جیحون
۱۱

اجار سویت

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در جیحون
اجار سویت
۱۰

اجاره سوییت پانسیون اتاق خوابگاه سویت

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوییت پانسیون اتاق خوابگاه سویت
۱۴

سوییت حیاط دار

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۰۰,۴۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
سوییت حیاط دار
۳

سوییت اپارتمان مبله جیحون ازادی نواب

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۳۵۰,۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
سوییت اپارتمان مبله جیحون ازادی نواب
۱

اجاره/روزانه/هتل/آپارتمان جی نواب رودکی استادمعین

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر جیحون
اجاره/روزانه/هتل/آپارتمان جی نواب رودکی استادمعین
۶

اجاره روزانه سوییت و آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۲ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور صابری در جیحون
اجاره روزانه سوییت و آپارتمان مبله
۱

اجاره سوییت هتل اپارتمان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوییت هتل اپارتمان
۱۰

سوئیت و آپارتمان مبله در نواب

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور علی اکبر مداح در جیحون
سوئیت و آپارتمان مبله در نواب
۲

اجاره اپارتمان مبله جنت اباد ولیعصر

۱ اتاق, تا ۱ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سمیه در جیحون
اجاره اپارتمان مبله جنت اباد ولیعصر
۴

هتل آپارتمان سویت دربست خوابگاه

بدون اتاق, تا ۷ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
هتل آپارتمان سویت دربست خوابگاه
۱۰

سوییت اپارتمان مبله منزل

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۶۰۰,۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
سوییت اپارتمان مبله منزل
۸

اجاره خونه کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره خونه کوتاه مدت
۱

اجاره کوتاه مدت سوییت آپارتمان

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره کوتاه مدت سوییت آپارتمان
۷

اجاره سوییت روزانه وکوتاه مدت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوییت روزانه وکوتاه مدت
۷

سوییت سویت اپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۴۰۰,۶۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
سوییت سویت اپارتمان مبله
۶

سوئیت آپارتمان اجاره روزانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در جیحون
سوئیت آپارتمان اجاره روزانه
۶

اجاره سوئیت آپارتمان مبله شیک و تمیز

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوئیت آپارتمان مبله شیک و تمیز
۸

اجاره سوییت و آپارتمان کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوییت و آپارتمان کوتاه مدت
۳

سوئیت سوئیت سویت آپارتمان شیک تمیز مبله مجرد

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
سوئیت سوئیت سویت آپارتمان شیک تمیز مبله مجرد
۴

اجاره سوییت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر جیحون
اجاره سوییت
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه