اجاره روزانه و کوتاه مدت در خواجه نظام الملک تهران

اجاره اپارتمان و سوییت مبله شرق و مرکز تهران

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره اپارتمان و سوییت مبله شرق و مرکز تهران
۱

اجاره سوییت مبله

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره سوییت مبله
۴

اجاره‌روزانه‌هتل‌آپارتمان‌سویت‌شریعتی‌بازار‌سوییت

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در خواجه نظام الملک
اجاره‌روزانه‌هتل‌آپارتمان‌سویت‌شریعتی‌بازار‌سوییت
۷

اجاره روزانه آپارتمان مبله ۷۰متری

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور عابدینی در خواجه نظام الملک
اجاره روزانه آپارتمان مبله ۷۰متری
۹

اجاره سوییت مبله نوساز میدان سپاه

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره سوییت مبله نوساز میدان سپاه
۷
تأیید شده

اجاره روزانه شبانه آپارتمان مستقل تک واحدی حشمتیه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره روزانه شبانه آپارتمان مستقل تک واحدی حشمتیه
۴

اجاره سوییت آپارتمان سوییت مبله روزانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره سوییت آپارتمان سوییت مبله روزانه
۱

اجاره ««موقت»» سوییت مبله خیابان سرباز

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره ««موقت»» سوییت مبله خیابان سرباز
۱

اجاره سوییت مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۵۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نظام الملک
اجاره سوییت مبله
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه