اجاره روزانه و کوتاه مدت در خواجه نصیر طوسی تهران

خوابگاه دخترانه گیسو.پانسیون.شریعتی

بیش از ۵ اتاق, تا ۷۰ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نصیر طوسی
خوابگاه دخترانه گیسو.پانسیون.شریعتی
۷

خوابگاه،پانسیون،اقامتگاه،اقایان

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۶ نفر
از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نصیر طوسی
خوابگاه،پانسیون،اقامتگاه،اقایان
۹

خوابگاه دخترانه گیسو.شریعتی.

بیش از ۵ اتاق, تا ۷۰ نفر
از ۲۵۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نصیر طوسی
خوابگاه دخترانه گیسو.شریعتی.
۶

اجاره سالن آمفی تئاتر

نردبان شدهدر خواجه نصیر طوسی
اجاره سالن آمفی تئاتر
۶

اجاره کلاس آموزشی

۲ اتاق, تا ۴۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه نصیر طوسی

آپارتمان مبله /مطهری/ سهروردی/میدان سپاه/ شریعتی

۳ اتاق, تا ۸ نفر
از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خواجه نصیر طوسی
آپارتمان مبله /مطهری/ سهروردی/میدان سپاه/ شریعتی
۱۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه