اجاره روزانه و کوتاه مدت در خزانه تهران

سوییت سوئیت آپارتمان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خزانه
سوییت سوئیت آپارتمان
۴

اجاره سوییت سوئیت آپارتمان

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خزانه
اجاره سوییت سوئیت آپارتمان
۴

سوییت سوئیت آپارتمان

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خزانه
سوییت سوئیت آپارتمان
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه