اجاره روزانه و کوتاه مدت در کوی فراز تهران

آپارتمان مبله ۱۲۵م ۲خ سعادت آباد/حیاط اختصاصی

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در کوی فراز
آپارتمان مبله ۱۲۵م ۲خ سعادت آباد/حیاط اختصاصی
تأیید شده

سوئیت مبله نوساز ۳۰م سعادت آباد / بدون بیعانه

بدون اتاق, تا ۲ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در کوی فراز
سوئیت مبله نوساز ۳۰م سعادت آباد / بدون بیعانه
تأیید شده

آپارتمان مبله ۱۳۰م ۲خ نوساز سعادت آباد/ روف گاردان

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در کوی فراز
آپارتمان مبله ۱۳۰م ۲خ نوساز سعادت آباد/ روف گاردان
تأیید شده

اجاره مبله شیک سعادت اباد / حیاط اختصاصی چیدمان

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور رسولی در کوی فراز
اجاره مبله شیک سعادت اباد / حیاط اختصاصی چیدمان

آپارتمان مبله ۱۳۰م ۲خ نوساز سعادت آباد/هتل اسپیناس

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در کوی فراز
آپارتمان مبله ۱۳۰م ۲خ نوساز سعادت آباد/هتل اسپیناس

آپارتمان مبله ۷۰م ۱خ سعادت آباد،شهرک بوعلی/ ماهانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در کوی فراز
آپارتمان مبله ۷۰م ۱خ سعادت آباد،شهرک بوعلی/ ماهانه

آپارتمان مبله ۱۲۰م ۲خ سعادت آباد/ بدون بیعانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور تقی زاده در کوی فراز
آپارتمان مبله ۱۲۰م ۲خ سعادت آباد/ بدون بیعانه
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه