اجاره روزانه و کوتاه مدت در مدائن تهران

آپارتمان مبله ۱۰۰م ۲خ نوساز نارمک/ بدون بیعانه

۲ اتاق, تا ۲ نفر
از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور تقی زاده در مدائن
آپارتمان مبله ۱۰۰م ۲خ نوساز نارمک/ بدون بیعانه

اجاره آپارتمان روزانه و کوتاه مدت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مدائن

خوابگاه دخترانه شرق تهران

۴ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مدائن
خوابگاه دخترانه شرق تهران
۴

اجاره ماهانه واحد میدان ۱۰۰ نارمک

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مدائن
اجاره ماهانه واحد میدان ۱۰۰ نارمک
۱۰

اجاره پلاتو ۴۰ متری و کلاس ها

بدون اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مدائن
اجاره پلاتو ۴۰ متری و کلاس ها
نمایش آگهی‌ها روی نقشه