اجاره روزانه و کوتاه مدت در میدان ولیعصر تهران

اجاره روزانه مسافرخانه/سوییت/دربست در تهران

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۹۹,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مریم زکریا در میدان ولیعصر
اجاره روزانه مسافرخانه/سوییت/دربست در تهران
۳

اجاره روزانه هتل آپارتمان محدوده ولیعصر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهمشاور امین نیکنام در میدان ولیعصر
اجاره روزانه هتل آپارتمان محدوده ولیعصر

آپارتمان سوئیت دو خوابه ولیعصر نوساز

۲ اتاق
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
آپارتمان سوئیت دو خوابه ولیعصر نوساز
۲

اجاره سوییت

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در میدان ولیعصر
اجاره سوییت
۷

خوابگاه پانسیون اقامتگاه

۴ اتاق, تا ۲۴ نفر
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
خوابگاه پانسیون اقامتگاه
۳

اجاره آپارتمان روزانه / مبله

بدون اتاق, تا ۵ نفر
از ۵۰۰,۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره آپارتمان روزانه / مبله
۶

سوییت اپارتمان مبله میدان ولیعصر

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سمانه صفری در میدان ولیعصر
سوییت اپارتمان مبله میدان ولیعصر
۵

اجاره آپارتمان واحد و سوییت روزانه مرکزشهر

۲ اتاق, تا ۲۴ نفر
نردبان شدهمشاور حسن زرین در میدان ولیعصر
اجاره آپارتمان واحد و سوییت روزانه مرکزشهر
۱۱

خوابگاه دخترانه(میدان ولیعصر-فاطمی)

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
خوابگاه دخترانه(میدان ولیعصر-فاطمی)
۶

سوییت مبله هتلی،مهمانپذیر،هتل آپارتمان،رزرو اتاق

۱ اتاق, تا ۲۱ نفر
از ۵۸۵,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری مشاور هاستل تهران در میدان ولیعصر
سوییت مبله هتلی،مهمانپذیر،هتل آپارتمان،رزرو اتاق
۱۷

اجاره واحد مبله تمیز مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره واحد مبله تمیز مرکز شهر
۱

اقامتگاه /خوابگاه دانشجویی -کارمندی دخترانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در میدان ولیعصر
اقامتگاه /خوابگاه دانشجویی -کارمندی دخترانه
۴

اجاره سوئیت در میدان ولیعصر/کشاورز/انقلاب

بدون اتاق, تا ۶ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره سوئیت در میدان ولیعصر/کشاورز/انقلاب
۱۲

اجاره سوییت مبله پارکینگ دار میدان ونک

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سمانه صفری در میدان ولیعصر
اجاره سوییت مبله پارکینگ دار میدان ونک
۷

اجاره اپارتمان سوییت مبله سویت منزل روزانه

۴ اتاق, تا ۱۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره اپارتمان سوییت مبله سویت منزل روزانه
۸

آپارتمان مبله ۱۱۵م ۲ خ نوساز م ولیعصر/ بدون بیعانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در میدان ولیعصر
آپارتمان مبله ۱۱۵م ۲ خ نوساز م ولیعصر/ بدون بیعانه
تأیید شده

اجاره سوئیت آپارتمان مبله ولیعصر/کشاورز/جمهوری

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره سوئیت آپارتمان مبله ولیعصر/کشاورز/جمهوری
۶

اجاره واحد مبله مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره واحد مبله مرکز شهر
۱

اجاره واحد سویت سوییت آپارتمان روزانه/هفتگی/ماهانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره واحد سویت سوییت آپارتمان روزانه/هفتگی/ماهانه
۵

اجاره سوئیت مبله ونک/آرژانتین/ملاصدرا

بدون اتاق, تا ۵ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره سوئیت مبله ونک/آرژانتین/ملاصدرا
۱۰

اجاره روزانه سویت آپارتمان مبله ولیعصر کشاورز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره روزانه سویت آپارتمان مبله ولیعصر کشاورز
۱

اجاره آپارتمان مبله میدان ولیعصر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان ولیعصر
اجاره آپارتمان مبله میدان ولیعصر
۶

اجاره‌هاستل/سوییت مستقل/بدون‌بیعانه/مرکزشهر

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فرهاد شراهی در میدان ولیعصر
اجاره‌هاستل/سوییت مستقل/بدون‌بیعانه/مرکزشهر
۱۱

اجاره آپارتمان سوئیت مبله در مرکز شهر میدان ولیعصر

۲ اتاق, تا ۱۳ نفر
نردبان شدهمشاور حسن زرین در میدان ولیعصر
اجاره آپارتمان سوئیت مبله در مرکز شهر میدان ولیعصر
۱۸
نمایش آگهی‌ها روی نقشه